דלג לתוכן

רישום למוסדות החינוך – תשפ"ב / 2021-2022

הרישום לגני הילדים וכיתות א' יוצא לדרך…

שנת הלימודים תשפ"ב, 2021-2022

הורים יקרים, שנה נוספת עומדת בפתחה, מי ייתן והשנה הבאה תהיה שנה טובה יותר, יציבה יותר, פורייה ומהנה לכולנו. להלן פרטי הרישום.

מועדי הרישום לגני הילדים וכיתה א':

א'-כ"א שבט תשפ"א, 14.1.21-3.2.21

תהליך הרישום

הרישום הינו אינטרנטי ומתבצע באמצעות הקישורים המצורפים מטה.

אנא שימו לב למספר דברים חשובים:

 • כניסה לרישום יש להקליד מספר תעודת זהות של התלמיד ולאחר מכן תעודת זהות של אחד ההורים ללא 0 בתחילת המספר. למלא את הפרטים האישיים על מנת למנוע תקלות, אנא בדקו האם הפרטים נכונים ותקנו או הוסיפו.
 • אנא הקפידו להכניס כתובת מייל ונייד הורים.
 • יש להפיק ולשמור את טופס האישור בתום הרישום.
 • שימו לב כי עליכם לבחור זרם ממ"ד (דתי) או מ"מ (חילוני).

 

חשוב! בתום הרישום עליכם להפיק את הטופס המאשר את הרישום שביצעתם. ברישום לבית הספר יש לשלוח את הטופס להמשך תהליך הרישום.

מחלקת חינוך תשמח לסייע להורים אשר נתקלו בבעיה למלא את השאלון באינטרנט-

ניתן לפנות בטלפון או במייל: *לצערנו בעקבות הקורונה לא ניתן להגיע למשרדי המועצה בשלב זה.

מדור גני ילדים: 09-7940315, avivad@karneishomron.co.il

בתי ספר: 09-7940312, maayan@karneishomron.co.il

 

טפסים נדרשים לצורך הרישום לגני הילדים ובתי הספר:

תושבים חדשים

תושבים ותיקים

ת.ז. של שני ההורים בהן מופיע מקום מגורים קרני שומרון ת.ז. של שני ההורים בהן מופיע מקום מגורים קרני שומרון
טופס עזיבה מהרשות הקודמת.
חוזה רכישה או שכירות

 

גני ילדים – גילאי הרישום

שנתון 5

תאריכי הלידה:

כ'בטבת התשע"ו – 1 בינואר 2016

ב' בטבת התשע"ז- 31 בדצמבר 2016

שנתון 4

תאריכי הלידה:

ג' בטבת התשע"ז – 1 בינואר 2017

יג' בטבת התשע"ח -31 בדצמבר 2017

שנתון 3

תאריכי הלידה:

יד' בטבת התשע"ח- 1 בינואר 2018

כג' בטבת התשע"ט – 31 בדצמבר 2018

 

*חריגי גיל רך:

לתשומת ליבכם, החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם שלוש שנים , ולכן לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2019 ועד תאריך 15.1.2019.

 

הקריטריונים לשיבוץ בגני הילדים

אנו חווים ב"ה גדילה וצמיחה רבה ביישוב, משמעות הדבר היא כי אין אנו יכולים לדעת מראש לאלו גילאים יהיה מיועד כל גן. מסיבה זו ועל מנת לא להטעות את הציבור הורדנו את המשבצת של בחירת הגן. ואנו מפרסמים קריטריונים ברורים לשיבוץ בגנים.

שכונת מגורים

 • כלל הילדים שנרשמו בזמן יחולקו על פי שכונת המגורים.
 • ילדים שלא ירשמו במועד הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי בכלל היישוב באם לא יהיה מקום בשכונתם.

שנתון 5 ומעוכבי שנתון 6

 • תחילה משובצים לגנים ילדי שנתון 5 ומעוכבים שנתון 6.
 • ילדים ממשיכים (ילדי גן 4-5 בשנה הנוכחית יישארו באותו הגן).
 • ילדים העולים לגן מגנים אחרים מתחלקים לפי תאריך הלידה ואיזון מגדרי בין בנים לבנות.

שנתון 4

 • לאחר שכל ילדי שנתון 5 משובצים בגנים, גדולי שנתון 4 ישובצו בגני 4-5 וצעירי שנתון 4 ישובצו בגנים של שנתון 3-4.
 • שנתון 4 ישובצו לגני חובה (4-5) על בסיס מקומות פנויים, השיבוץ יעשה על פי תאריכי לידה ואיזון מגדרי בין בנים לבנות.

שנתון 3

 • ילדי שנתון 3 ישובצו על פי תאריכי הלידה, הגדולים ישובצו לגני 3-4 בהתאם למספר המקומות והצעירים יותר לגני 3, תוך איזון מגדרי בין בנים לבנות.

קבוצות עבודה

רוב הגנים הינם דו גילים, קבוצת עבודה של שכבת גיל הינה מינימום 8 ילדים. הקו המנחה הוא לא להשאיר קבוצת גיל עם פחות מ-8 ילדים.

 

הודעות השיבוץ לגני הילדים

הודעות השיבוץ ייצאו בתחילת חודש יולי 2021.

תהליך הגשת הערעור לשיבוץ בגן ילדים

להודעת השיבוץ שתשלח במייל, יצורף קישור לטופס הערעור. מועד ואופן הגשת הערעור יפורטו בהודעת השיבוץ שתקבלו וכאן באתר בהמשך. מועד הגשת הערעור לא יאוחר משבוע לאחר שליחת תשובות השיבוץ.

ערעור שיוגש לאחר המועד שיפורסם לא יתקבל ולא ידון.

 

גילאים הרישום לכיתות א'

1 בינואר 2015- 31 בדצמבר 2015.

מעוכבי גיל

הורים שילדיהם אמורים לעלות לכתה א' אך יש ספק לגבי התאמתם, ירשמו לאחר תיאום עם השרות הפסיכולוגי, הן לגן והן לבית הספר.

 

ואחרי כל ההסבר… לרישום: בהצלחה!

רישום לגני הילדים וכיתה א'

 

 

**להעברת ילד/ה ממוסד חינוכי בית ספר יש מלא טופס ייעודי

היות ונדרש להעביר למילוי את הטופס למספר גורמים – יש צורך להדפיס אותו ולשלוח אותו למחלקת החינוך במייל: maayan@karneishomron.co.il

טופס בקשת העברה ממוסד חינוכי

לכל הפרטים:

חוברת הרשמה לגני הילדים וכיתה א