הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ה יוצא לדרך

הרישום לגני הילדים בתחתית העמוד

הורים יקרים,

אנו שמחים להזמינכם לרשום את ילדכם/ילדתכם לגני המועצה לקראת שנת הלימודים תשפ"ה.
על פי החוק, חובת הרישום חלה על כולם, גם על תלמידים/ות ממשיכים במערכת החינוך.

הרישום למעונות היום הינו דרך משרד הכלכלה וייפתח בפברואר.

הרישום לכיתה א בבתי הספר ייפתח ב- 11.1.24.

הרישום יתקיים בין התאריכים:

יום חמישי, א' בשבט תשפ"ד 11/01/2024 החל מהשעה 08:00 בבוקר
ועד יום רביעי, כ"א בשבט תשפ"ד 31/01/2024 בשעה 23:30 בלילה

 

מידע מפורט ניתן למצוא בחוברת:

חוברת הרישום

תהליך הרישום

הרישום הינו אינטרנטי ומתבצע באמצעות הקישור בתחתית העמוד.

הרישום הינו אינטרנטי ומתבצע באמצעות הקישורים המצורפים מטה. אנא שימו לב למספר דברים חשובים:

 • בכניסה לרישום יש להקליד מספר תעודת זהות של התלמיד ולאחר מכן תעודת זהות של אחד ההורים ללא 0 בתחילת המספר.
 •   למלא את הפרטים האישיים על מנת למנוע תקלות, אנא בדקו האם הפרטים נכונים ותקנו או הוסיפו.
 • אנא הקפידו להכניס כתובת מייל ונייד הורים.
 • יש להפיק ולשמור את טופס האישור בתום הרישום.
 • שימו לב כי עליכם לבחור זרם ממ"ד (דתי) או מ"מ (חילוני).

אגף החינוך ישמח לסייע להורים אשר נתקלו בבעיה למלא את השאלון באינטרנט.

ניתן לפנות בטלפון או במייל למדור גני ילדים:

09-7940315

[email protected]

 

טפסים נדרשים לצורך הרישום לגני הילדים ובתי הספר:

תושבים ותיקים:
 • ת.ז. של שני ההורים בהן מופיע מקום מגורים קרני שומרון
תושבים חדשים:
 • ת.ז. של שני ההורים בהן מופיע מקום מגורים קרני שומרון
 • טופס עזיבה מהרשות הקודמת.
 • חוזה רכישה או שכירות.

גני ילדים – גילאי הרישום

שנתון 5

ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ד בטבת תשע"ט, 1 בינואר 2019, עד ג' בטבת התש"ף, 31 בדצמבר 2019.

שנתון 4

ילדים שנולדו בין התאריכים: ד' בטבת התש"ף, 1 בינואר 2020, עד ט"ז בטבת תשפ"א, 31 בדצמבר 2020.

שנתון 3

ילדים שנולדו בין התאריכים: י"ז בטבת תשפ"א, 1 בינואר 2021, עד כ"ז בטבת תשפ"ב, 31 בדצמבר 2021.

 

הקריטריונים לשיבוץ בגני הילדים

אנו חווים ב"ה גדילה וצמיחה רבה ביישוב, משמעות הדבר היא כי אין אנו יכולים לדעת מראש לאלו גילאים יהיה מיועד כל גן. מסיבה זו ועל מנת לא להטעות את הציבור הורדנו את המשבצת של בחירת הגן. ואנו מפרסמים קריטריונים ברורים לשיבוץ בגנים.

שכונת מגורים
 • כלל הילדים שנרשמו בזמן יחולקו על פי שכונת המגורים.
 • ילדים שלא ירשמו במועד הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי בכלל היישוב באם לא יהיה מקום בשכונתם.
שנתון 5 ומעוכבי שנתון 6
 • תחילה משובצים לגנים ילדי שנתון 5 ומעוכבים שנתון 6. במידה ויתאפשר שיבוץ באותו גן.
 • ילדים ממשיכים (ילדי גן 4-5 בשנה הנוכחית יישארו באותו הגן).
 • ילדים העולים לגן מגנים אחרים מתחלקים לפי תאריך הלידה ואיזון מגדרי בין בנים לבנות.
שנתון 4
 • לאחר שכל ילדי שנתון 5 משובצים בגנים, גדולי שנתון 4 ישובצו בגני 4-5 וצעירי שנתון 4 ישובצו בגנים של שנתון 3-4.
 • שנתון 4 ישובצו לגני חובה (4-5) על בסיס מקומות פנויים, השיבוץ יעשה על פי תאריכי לידה ואיזון מגדרי בין בנים לבנות.
שנתון 3
 • ילדי שנתון 3 ישובצו על פי תאריכי הלידה, הגדולים ישובצו לגני 3-4 בהתאם למספר המקומות והצעירים יותר לגני 3, תוך איזון מגדרי בין בנים לבנות.
קבוצות עבודה

רוב הגנים הינם דו גילים, קבוצת עבודה של שכבת גיל הינה מינימום 8 ילדים. הקו המנחה הוא לא להשאיר קבוצת גיל עם פחות מ-8 ילדים.

הודעות השיבוץ לגני הילדים

הודעות השיבוץ ייצאו בתחילת חודש יולי 2024.

תהליך הגשת הערעור לשיבוץ בגן ילדים

להודעת השיבוץ שתשלח במייל, יצורף קישור לטופס הערעור. מועד ואופן הגשת הערעור יפורטו בהודעת השיבוץ. מועד הגשת הערעור לא יאוחר משבוע לאחר שליחת תשובות השיבוץ.

ערעור שיוגש לאחר המועד שיפורסם לא יתקבל ולא ידון.

מעוכבי גיל

הורים שילדיהם אמורים לעלות לכתה א' אך יש ספק לגבי התאמתם, ירשמו לאחר תיאום עם השרות הפסיכולוגי, הן לגן והן לבית הספר.

 

ואחרי כל ההסבר… הירשמו ובהצלחה!

רישום לגני הילדים