רישום למעונות היום בקרני שומרון לשנה"ל תש"פ/ 2019-2020

רישום למעונות תש"פ | 2019-2020

לרישום למעונות היום – לחצו כאן

נא לקרוא בעיון את כל הפרטים לפני הרישום

בהצלחה!