הורים יקרים,

אנו שמחים ונרגשים לפתוח את הרישום למעונות קרני שומרון לשנה"ל תשפ"ב. השנה בפעם הראשונה, הרישום יבוצע באופן מקוון באגף למעונות יום.
בהתאם להנחיות האגף למעונות יום, הרישום יתקיים החל מה 07/02/2021 (כ"ה שבט תשפ"א) ועד ליום 28/02/2021 (ט"ז אדר תשפ"א).

שימו לב: הרישום למעונות באתר האגף מתבצע על פי סמלי המעונות.

להלן פירוט הסמלים של מעונות המועצה:

 • סמל 41143- מעון קרני שומרון (שני המבנים)
 • סמל 41126- מעון גינות שומרון
 • סמל 4474 – מעון נווה מנחם
 • סמל 41127 – מעון תווים (נווה מנחם חדש)
 • סמל 41079- מעון אלוני שילה
 • סמל 41104- מעון מעלה שומרון

יש לבחור עד 2 מעונות אליהם הנכם מעוניינים לרשום את ילדיכם ולדרגם לפי סדר עדיפויות.

לסרטון הדרכה בנושא תהליך הרישום:

על מנת להבטיח את רישומכם למעונות, יש לפעול במועדי הרישום בלבד באופן הבא:

 1. יש לבצע רישום באתר של האגף למעונות יום בהתאם להוראות האגף המפורסמות באתר לאחר כניסה להזדהות הממשלתית.
 2. הרישום מיועד לילדים ממשיכים, חדשים וילדי רווחה. ילד ממשיך שלא יירשם- מקומו אינו מובטח.
 3. יובהר כי בשלב זה הרישום אינו מעיד על קבלה למעון, אלא הקבלה הינה בכפוף להחלטת האגף למעונות יום בתום הרישום או לאחר קיום ועדות קבלה.
 4. לא יתאפשר רישום באתר המועצה ללא רישום מקוון באתר האגף למעונות יום.
 5. רק לאחר קבלת תשובות סופיות מהאגף למעונות יום על קבלת הילד למעון עליכם לבצע באופן מידי רישום למעון באתר המועצה.
 • לקראת סוף חודש מרץ יישלחו להורים תשובות על תוצאות הרישום.
 • במעונות בהם קיים עודף רישום (מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת), תישלח להורים הודעה על ביצוע ועדת קבלה. התשובות על קבלה או דחייה יישלחו להורים במהלך החודשים מאי-יוני.

מנהלות המעונות ישמחו לסייע לכם בכל הליך הרישום!

רישום למעונות היום לשנה"ל תשפ"ב 2021-2022