הארכת יום ובוקרון בגני הילדים תשפ"ג | 2022-2023

הורים יקרים,

לאור הביקוש הוחלט לאפשר הארכה והקדמה של יום הלימודים בגני הילדים.

** גנים שאינם יוח"א (גילאי 3-4) ובהם פועל צהרון בשעות 14:00-16:00, הארכת יום ובוקרון הינה בנוסף לתשלום צהרון זה.

שימו לב,

ההתחייבות הינה שנתית (10 חודשים).

שעות הארכת יום: 16:00-17:00 בכל יום בו הגן פועל.

שעון הבוקרון: 07:00-07:30 בכל יום בו הגן פועל.

הצהרון לא כולל ימי חג וקייטנות.

 

לרישום:

תם הזמן למילוי טופס זה.