שירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים

חזון המחלקה:

המחלקה לשירותים חברתיים פועלת למתן שירותים המיועדים לקדם את רווחתם האישית של הפרטים בקהילה ואת רווחת הקהילה כולה.

מטרות:

  • פיתוח חוסן קהילתי.
  • מתן שירותים חברתיים מיטביים לתושבי הקהילה, המבוסס על עקרונות מקצועיים וארגוניים איכותיים.
  • הקלה על המצוקות התפקודיות של התושבים . (כלכלית, פסיכו סוציאלית ,משפחתית ופרטנית)
  • מימוש מדיניות הרווחה מתוקף חזון ומדיניות הרשות ומשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.

ערכי השירות:

  • עובדי המחלקה מחוייבים למתן שירותים תוך הקפדה על כבוד האדם, זכותו ליחס אנושי הוגן ושוויוני.
  • העובדים מחוייבים למתן שירות מקצועי, איכותי וזמין למען התושבים.
  • העובדים מחוייבים בשמירה על כללי הסודיות והאתיקה המקצועית המחוייבת על פי חוק העובדים הסוציאליים.

אוכלוסיית היעד:

האגף לשירותים חברתיים דואג לרווחתו של כל תושב אשר חווה משבר זמני או מתמשך במטרה להביא לתפנית חיובית ותפקוד מיטבי.   המחלקה נותנת דגש מיוחד לטיפול באוכלוסיות בסיכון, לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים ולאוכלוסיית האזרחים הותיקים.

כל תושב רשאי לפנות ולהיעזר בשרותי המחלקה ולקבל מענה טיפולי, ייעוצי, תמיכתי, מתן מידע, מיצוי זכויות וסיוע חומרי, כפוף למבחן זכאות.

תחומים מרכזיים בהם המחלקה מטפלת:

טיפול בפרט והמשפחה, טיפול בגמלאים, טיפול בהתמכרויות, טיפול נוער, מרכז טיפול בבעלי צרכים מיוחדים, עבודה קהילתית, מרכז הורים ילדים, מועדוניות, התנדבות: שי"ל, קהילה נגישה, סדרי דין, חירום ועוד.

דרכי הסיוע:

סיוע טיפולי: במסגרת זו כלולים כל סוגי השירות הייעוצי, שיחתי המיועד לסייע ללקוחות: פרט, משפחה או קבוצה, להתמודד ביתר הצלחה עם בעיות אישיות, או בין אישיות שהם מעוניינים בשינוי חיובי לגביהן.

סיוע חומרי: מתן סיוע כספי לרכישת מוצרים, או שרותים, ללקוחות העונים על קריטריונים של נזקקות וזכאות הנקבעים ע"י משרד הרווחה והשרותים החברתיים בהתאם למשאבים הכספיים העומדים לרשות המחלקה.

פיתוח והפעלת מסגרות טיפוליות, שיקומיות וחברתיות שהן חלק ממגוון השירותים שהיא מעמידה לרשות הלקוחות.

 

פנייה ראשונה למחלקה:

יש לפנות למזכירות המחלקה על מנת לתאם פגישה ראשונית- ניתן לפנות  לרחל נאות במייל rachel1@karneishomron.co.il או טלפונית (09-7940300).

הפנייה תבחן על ידי עובד סוציאלי האחראי על טיפול בפניות חדשות ("אינטק").

לאחר בדיקת הפנייה והגדרת הבעיה, הפנייה מועברת לעו"ס לפי תחום הבעיה שהוגדרה. לרשימת אנשי הקשר יש להיכנס לספר הטלפונים בעמוד הראשי.

 

שעות קבלת קהל במחלקה:

ימים ראשון וחמישי בין השעות 8.30-12.00

יום שלישי אחה"צ בין השעות 16.30-18.30

שעות שונות בתיאום עם עובדי המחלקה.

 

השירותים הניתנים במחלקה

דרכי עבודת המחלקה

המסגרת התחיקתית של עבודת המחלקה

פרויקטים מיוחדים

קידום מעמד האשה

אמנת שירות

טפסים להורדה