תוכנית יסוד

תכנית "יסוד اساس" הינה מיזם משותף של מרכז מעשה קרן רש"י עם רשות –
הצעירים במשרד לשוויון חברתי ובשותפות עם אגף עתודות לישראל, קרן גנדיר
ומרכז שז"ר.

התוכנית כוללת הכשרה ייעודית וליווי להשתלבות לצעירים בגילאי 22 עד 33 מכלל
האוכלוסיות בדגש על אוכלוסיות פריפריאליות, המעוניינים להשתלב במגזר משרתי
הציבור, אם דרך כניסה ישירה לשירות הציבורי המקומי והארצי, תפקידים בחברה
האזרחית, או דרך אחד ממסלולי העתודה כדוגמת צוערים לשלטון המקומי,
צוערים לשירות המדינה וכדומה .

 

פלייר הרשמה

תוכנית יסוד اساس- פתיחת הרשמה