תשלומים מוניציפאלים (ארנונה, חינוך)

התשלומים המוניציפאלים מתבצעים באמצעות אתר התשלומים של חברת EPR מערכות בע”מ,
אליו ניתן להיכנס באמצעות הקישורים שלהלן:
תשלומי ארנונה
במידה והנכם מגיעים לדף זה הקליקו על המשך לאתר אינטרנט זה