הורים יקרים שלום רב

אנו עומדים בפתיחת שנת לימודים חדשה מתרגשים ומצפים לבואם של הילדים, צוותי אגף חינוך ושפ"ע עבדו ועמלו במהלך התקופה להכשיר את הגנים לשפצם לקראת בואם של הילדים, אנו מודים לכל העוסקים במלאכה.

אנו מאחלים לכם ההורים ובמיוחד לילדים הצלחה רבה בשנת הלימודים הבאה, ובטוחים כי תהנו ממערך הגנים המצויין הקיים ביישוב.  

להלן הנחיות והוראות תשלומים לשנת הלימודים:

על פי הוראות חוזר מנכ"ל שנת הלימודים תחל  ביום שישי ט"ו אלול  1/9/23 בשעה 7:30.

  • ילדים שזו שנתם הראשונה בגן ילדים ישהו בגן עד השעה 10:00
  • ילדים שזו שנתם השנייה בגן ילמדו עד השעה 12:45

ביום ראשון י"ז אלול 3/9/23 -הלימודים יתקיימו בין השעות 7:30-11:00 לילדים שזו שנתם הראשונה בגן ולשאר הילדים עד השעה 14:00.

החל מיום שני י"ח אלול  4/9/23 הלימודים יתקיימו כרגיל עד השעה 14:00 למי שלא נרשם להארכת היום, ועד השעה 16:00 לנרשמים להארכת יום. (פירוט תוכנית הארכת יום בהמשך)

תשלומי הורים

*התעריפים על פי אישור ועדת הכנסת. מצורפת טבלת המחירים המותרים תשפ"ג

השנה בהתאם לחוזר מנכ"ל נגבה את תשלומי ההורים במערכת הגבייה של המועצה.  פירוט התשלומים מחולקים לתשלומי חובה ותשלום מרצון.

תשלומי חובה ורשות:

השנה יתקיימו בגני טרום חובה שתי תוכניות תוספתיות, (תל"ן) הגבייה על פי טבלה המאושרת בועדת הכנסת. (במידה ויהיה עדכון בתעריף הגבייה תבצע לפי התעריף החדש)  

להלן מפורטים בטבלה תשלומי החובה והרשות של גני טרום חובה פירוט על תוכנית הארכת יום לימודים אחרי הטבלה

תשלומי חובה ורשות

פירוט

מועד גבייה

69 ₪

ביטוח תלמידים

 

ספטמבר

125 ₪

תשלומים מרצון

תשלום זה יועבר לגננת במלואו עבור העשרת תוכנית הלימודים, אביזרי חגים, מתנות יומולדת וכד'

ספטמבר

67 ₪

סל תרבות

סל תרבות כולל 2-3 הצגות +פעילות יום העצמאות

אוקטובר

60 ₪

טיולים

עבור 2-3 הקפצות מהגן לפעילויות חוץ

נובמבר

 

תל"ן

ריתמוזיקה

יגבה על ידי ועד הורים

199 ₪

תל"ן

חוג ספורט/העשרה

נובמבר

705 ₪

הארכת יום

 צוות מנוסה בין 14:00-16:00

ארוחת צהריים חמה.

תוכנית חינוכית

 

חודש בחודשו ספטמבר-יולי

 

תוכנית הארכת יום הלימודים

הורים שאינם מעוניינים להשתתף בתוכנית יש לפנות במייל בלבד עד לתאריך 22 לאוגוסט לכתובת: [email protected].

 

על אף שיום הלימודים בגני הילדים לגילאי 3,4 מסתיים על פי חוזר מנכ"ל בשעה 14:00 בשנים האחרונות הופעלו ביישוב תכניות להארכת יום הלימודים עד השעה 16:00, ורוב ילדי היישוב נשארו בגנים עם חלק מן הצוות הקבוע של הגן.

 

בשנים האחרונות מסגרות אלה אינן מסובסדות ע"י משרד החינוך בישובי למ"ס 6, והן בתשלום ההורים. אנו עושים כל מאמץ על מנת להוזיל את העלויות ואכן מבדיקה שערכנו העלות נמוכה משמעותית מצהרונים ברשויות זהות לנו.

הואיל ורוב התשלום הינו עבור הזנה, וחוזה ההזנה מוצמד למדד, נאלצנו להעלות את מחיר הצהרון בהתאם.

הארכת יום הלימודים עד השעה 16:00 תהיה מותנת ב20 ילדים בגן בעלות של  705 ₪ לחודש.

  • לא ניתן להצטרף לתוכנית הארכת יום באמצע השנה.
  • הורים שילדם השתתף בתוכנית ומעוניינים להפסיק את השתתפותו מתבקשים לשלוח בקשה ליציאה מהתוכנית לכתובת המייל [email protected] עד ה-30 לחודש הפסקת התשלום וההשתתפות תחול רק בסוף החודש העוקב.  

התוכנית תכלול:

  • שני אנשי צוות מנוסים (סייעת הגן +סייעת נוספת).
  • ארוחת צהריים חמה.
  • תוכנית חינוכית בהתאם למעגל השנה ולנושא השנתי של משרד החינוך

התוכנית תפעל לאורך השנה בימים א-ה על פי לוח ימי הלימודים של משרד החינוך בכל הימים בהם סיום הלימודים כרגיל.

התוכנית תחל ביום שני י"ח אלול  4/9/23.

התשלום עבור הצהרון ירד בהוראת הקבע, הורה שילדו ישתתף בתוכנית והוראת התשלום שלו חזרה יחוייב בסך של 30 ₪ בגין הוצאות טיפול.

  • בכל מקרה של פיגור בתשלום עבור תוכנית הארכת היום  יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של 3%  לחודש וזאת מבלי לגרוע ביתר הסעדים העומדים למועצה על פי הסכם התקשרות זה ועל פי החוק.

אי הסדרת תשלום ו/או פיגור בתשלום יקנה למועצה את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד מההשתתפות בפעילות זו, זאת לאחר התראה בכתב של שבוע ימים מראש.

 

בוקרון והארכת יום עד השעה 17:00

כאן ניתן להירשם, הפתיחה מותנית ב-20 נרשמים. איחוד גנים יתבצע בגנים סמוכים בלבד.

בוקרון: פתיחת הגן בשעה מוקדמת יותר, בין השעות 7:00-7:30.

הארכת יום: סגירת הגן בשעה 17:00.

לרישום לבוקרון והארכת יום עד 17:00 לחצו כאן

 

מאחלים לילדנו שנה טובה, פוריה ומהנה.