מועצה מקומית קרני שומרון והאגף לביטחון קהילתי במשרד לביטחון פנים מפעילים תוכנית עבודה שנתית בתחומי מניעת אלימות וחיזוק הקהילה והעצמתה.

חזון וייעוד:

חיזוק תחושת הביטחון האישי של התושבים באמצעות הנעת תהליכים מערכתיים וקהילתיים הממוקדים במניעה יזומה של פשיעה ואלימות ובצמצום הגורמים להם,תוך העצמת הקהילה והגברת חוסנה.

מטרות:

 1. יסוד "שולחן עגול" בישוב בו נוטלים חלק כל הגורמים הרלוונטיים בישוב.(מח' חינוך,מח' רווחה,מתנ"ס,שרות פסיכולוגי,השוטר הקהילתי ונציגי הנוער.)
 2. גיבוש משותף של תכנית עבודה למניעת הפשיעה בישוב.
 3. איגום משאבים לצורך יישום תוכניות למניעת פשיעה בקרב קבוצות שונות באוכלוסיה.

נערכו 2 ישיבות של ועדת ההיגוי ובהן סוכם על תחומי פעילות:

 1. בדיקת הצרכים בישוב מבחינה מערכתית.
 2. עובדי החינוך-העצמת סמכותם של עובדי מערכת החינוך.
 3. מפגש רב גוני לחשיבה משותפת.
 4. מפגשי הורים ילדים ובני נוער.
 5. התייחסות לנוער במצב סיכוני גבוה.
 6. ילדים משוטטים(ד-ו)
 7. הגיל הרך-מפגש הורה ילד.
 8. סדנאות להורים-בי"ס להורים.
 9. סיירת הורים (לקראת האביב)
 10. בקיץ-פיתוח תחומי עניין לנוער לשעות שלפני הצהריים.
 11. תלמידים מגשרים.
 12. חשיפה לאינטרנט-הסכנות שבו, והמלצות לשימוש בו.
 13. להפעיל בני נוער למען נוער.

בשלושת החודשים הבאים נתמקד "במניעת אלימות והתמכרויות במערכת החינוך".

כיצד עובד?

 1. באמצעות העצמת עובדי הוראה,הורים וילדים.
 2. יצירת מוגנות בבתי"ס ובגנים ע"י יצירת אקלים בית ספרי דוחה אלימות באמצעות מדריך מצילה שפועל בביה"ס.(בבי"ס רימון כבר פועל מדריך מניעה, כאחראי מוגנות רביב קרוננפלד, שפועל במיוחד בתחום הספורט,בכדורגל תוך מתן דגש על:שיתוף פעולה,פרגון,עידוד,סובלנות,סבלנות,שליטה עצמית וכבוד למתחרים.)
 3. העצמת נוער בסיכון-מדריך מניעה ילווה באופן אישי וקבוצתי נערים בסיכון ויפעילם בסדנאות אתגריות חוויות בשטח על מנת למנוע תופעות סיכוניות בקרבם, וישבצם במסגרות נורמטיביות/ גורמי מקצוע רלוונטיים .

המוטו שלנו הוא מניעה!
אנו רוצים למנוע ולצמצם תופעות שעלולות לקרות כמו: שוטטות , מפגעי רעש , התפרעויות ,עישון,שתייה וכדומה.
אנו מאמינים באיגום כל המשאבים יחד , נקדם ונמנע את האלימות בקרבנו.