שעות מענה טלפוני יהיו ע"פ הפירוט:

יום א' – 13:00 ועד 16:00

יום ג' – 08:30 ועד 12:00

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - גזברות וחשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אסף אפרים גזבר המועצה 09-7940340 asaf@karneishomron.co.il
נוי וקיל מזכירת גזבר 09-7940340 noya@karneishomron.co.il
איריס שדמי מנהלת חשבונות בכירה 09-7940343 irissh@karneishomron.co.il
ענת אלחיני מנהלת חשבונות 09-7940358 anat@karneishomron.co.il
אופירה אהרוני מתפעלת פרוייקטים 09-7940353 ofira@karneishomron.co.il

הודעות