דלג לתוכן העמוד

מכרז לאספקת שירותי ניהול ספר ספקים ורשימת יועצים לרשויות אשכול יהודה ושומרון

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
20/2021 חיצוני 01/12/2021 05/01/2022

מענה על שאלות הבהרה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז