דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
19.2021 פומבי 09/12/2021 28/02/2022

מפרט לוגו אשכול

מענה לשאלות הבהרה

פרוטוקול ועדת המכרזים

לצפייה בקובץ המצורף למכרז