דלג לתוכן העמוד

מכרז עם בחינה דו-שלבית למתן שירותי ייעוץ לבחינת מענים כלכליים וסביבתיים בטיפול בפסולת

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
פומבי 25/02/2021 25/03/2021

עבור איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון

דצמבר 2020

 

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה:

מכרז פומבי מס' 20203 למתן שירותי ייעוץ לבחינת מענים כלכליים וסביבתיים בטיפול בפסולת עבור איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ויעודכן בהמשך.

 

מסמכים:

אשכול יוש – יועץ בתחום הפסולת – הודעה על תיקון מסמכי המכרז 16.3.21

שאלות הבהרה למכרז 03-2020 לשירותי ייעוץ בתחום הפסולת

מכרז ייעוץ בתחום הפסולת- הודעה על דחיית מועד ההגשה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז