בחירות 2018


תוצאות רשמיות – בחירות 2018 תשע"ט
קרא עוד
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים
קרא עוד
הודעות לתושבים
קרא עוד
מידע למועמדים
קרא עוד
דרושים – בחירות 2018
קרא עוד