החברה הכלכלית


מנכ"ל: שרלי אטיאס
מזכירה: הדס נהרי, טלפון ישיר: 09-9588288/7

פקס: 7940347 שעות קבלה: בתיאום מראש
דוא"ל: hadas@karneishomron.co.il

טופס בקשה להחלטה לגבי כריתת / העתקה
קרא עוד