התושב במרכז


קורס קיץ תשע"ט | 2019
קרא עוד
רישום למעון שנה"ל תש"פ/ 2019-2020
קרא עוד
רישום לרשימת תפוצה דרך הוואטסאפ (בנושאים שונים)
קרא עוד
רישום למוסדות החינוך – תש"פ / 2019-2020
קרא עוד
אישור תושב – הגשת בקשה לקבלת אישור
קרא עוד
מערכת בקרת כניסה
קרא עוד
זמני פינוי אשפה וגזם
קרא עוד
רישום למערכת ההודעות של מוקד קרנ"ש
קרא עוד
אמנת השירות לתושב
קרא עוד
טפסים
קרא עוד
רישום לדיור מוזל לזוגות צעירים
קרא עוד
הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה
קרא עוד
חניות נכים – הגשת בקשה
קרא עוד
אישור מעבר במחסום צופים
קרא עוד
תחבורה ציבורית בקרני שומרון
קרא עוד
הכל לתושב החדש
קרא עוד
פניות הציבור
קרא עוד
תשלומי דוחות חניה והגשת בקשה לביטול דוח
קרא עוד
תשלומי ארנונה
קרא עוד