התושב במרכז


הרשמה לפרויקט עתיד תש"פ / 2019-2020
קרא עוד
רכישת פח ירוק לבית פרטי
קרא עוד
מובילים בחינוך: אולימפיאדת המתמטיקה
קרא עוד
רישום לרשימת תפוצה דרך הוואטסאפ (בנושאים שונים)
קרא עוד
אישור תושב – הגשת בקשה לקבלת אישור
קרא עוד
מערכת בקרת כניסה
קרא עוד
הסעות תלמידים תש"פ
קרא עוד
רישום למערכת ההודעות של מוקד קרנ"ש
קרא עוד
אמנת השירות לתושב
קרא עוד
טפסים
קרא עוד
רישום לדיור מוזל לזוגות צעירים
קרא עוד
הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה
קרא עוד
חניות נכים – הגשת בקשה
קרא עוד
אישור מעבר במחסום צופים
קרא עוד
תחבורה ציבורית בקרני שומרון
קרא עוד
הכל לתושב החדש
קרא עוד
פניות הציבור
קרא עוד
תשלומי דוחות חניה והגשת בקשה לביטול דוח
קרא עוד
תשלומי ארנונה
קרא עוד