התושב במרכז


זמני פינוי אשפה וגזם
קרא עוד
הסעות תלמידים תשע"ט
קרא עוד
רישום לצהרונים
קרא עוד
רישום למערכת ההודעות של מוקד קרנ"ש
קרא עוד
אמנת שירות
קרא עוד
טלפונים חשובים לתושב החדש
קרא עוד
טפסים
קרא עוד
דיור מוזל לזוגות צעירים
קרא עוד
הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה
קרא עוד
פרויקטים – גיל הזהב
קרא עוד
חניות נכים
קרא עוד
ניקיון וטיפוח הסביבה – תמצית מחוקי עזר
קרא עוד
תחבורה ציבורית
קרא עוד
מידע לתושב החדש
קרא עוד
פניות הציבור
קרא עוד
תשלומי דוחות חניה
קרא עוד
תשלומים מוניציפאלים (ארנונה, חינוך)
קרא עוד