מעונות יום


רישום למעון שנה"ל תש"פ/ 2019-2020
קרא עוד
רישום למעון שנה"ל תשע"ט
קרא עוד
לוח חופשות מעונות היום – תשע"ט
קרא עוד
טבלת שכר לימוד במעונות מלכ"רים לשנה"ל...
קרא עוד
התפתחות הילד
קרא עוד
מעון אלוני שילה
קרא עוד
מעון נווה מנחם
קרא עוד
מעון גינות שומרון
קרא עוד
תוכנית חינוכית
קרא עוד
תפריט ארוחות בכלל המעונות
קרא עוד
מעון קרני שומרון
קרא עוד