מחלקות המועצה


מחלקת פיקוח
קראו עוד
שי"ל- שרות יעוץ לאזרח
קראו עוד
לשכת ראש המועצה ומנכ"ל המועצה
קראו עוד
מחלקת גזברות
קראו עוד
מרכז שירות לתושב (מחלקת גבייה)
קראו עוד
מחלקת הנדסה
קראו עוד
אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) ווטרינריה
קראו עוד
משאבי אנוש
קראו עוד
מבקרת המועצה
קראו עוד
המחלקה לשירותים חברתיים (מחלקת רווחה)
קראו עוד
המחלקה לביטחון קהילתי
קראו עוד
מחלקת חינוך
קראו עוד
מחלקת ביטחון
קראו עוד
מחלקת רישוי עסקים
קראו עוד