סיכום עדכון יומי עם ראש המועצה - 10/10/23, 21:00 - לצפייה בזום: https://youtu.be/0kaZoBsyfGU

עיקרי הדברים-

 

מבחינת פעילות שגרתית:

 1. נעדרים – אנחנו עדיין מחכים לתשוובת לגבי לורי ורדי, הבת של רחלי ועדי מייזל, הבת של אהובה ואלי מגינות. אנחנו כולנו בתפילה עבורן ומתפללים שהן יחזרו אליהו בהקדם ושנוכל לחבק אותן בחזרה ביישוב.
 2. תגבור בצירים – יש כל הזמן תגבורות, ניתן לפנות למוקד.
 3. אנחנו מפעילים מאות רבות של מתנדבים. התחלנו היום את הפעילות בגנים, זה הולך מצויין. תודה רבה לגלי על העזרה בתהליך. אם גם אתם רוצים להתנדב, יש וואטסאפ יישובי, בניהולו של דוד לייטנר. ההתנדבות היא החל מסיוע למשפחות מיוחדות, הכנת אוכל, חבילות לחיילים, שמירות, סיורים ועוד. מי שמעוניין להצטרף יכול לעשות זאת בטלפון 052-4361491
 4. שיווק – היום התחיל לעבוד שם נערים בתשלום והשיווק החל לעבוד.
 5. שפע – אנחנו מחפשים בני נוער שיהיו מוכנים לעבוד תמורת שכר.
 6. גימבורי – עובד
 7. חמל נוער – החמל עובד 24 שעות ביממה, הנוער עובד בצורה מדהימה! יישר כוח לכל העוסקים במלאכה.
 8. אנחנו מתחילים לאתר מקומות מגורים למשפחות מהצפון או מהדרום במידת הצורך, אל מול הישיבה. ככל שהדבר יידרש בהמשך בהתאם לצורך, אנחנו נשחרר רשימה שאפשר יהא להירשם אליה מי שמעוניין לארח משפחות.
 9. סיוע למשפחות מגוייסים - הצלחנו לקבל 30 סוויטות למשפחות של המגוייסים. המון תודה למשה בובליל על היוזמה המבורכת. למי שמעוניין יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים. משפחות המגויסות – אנחנו מחבקים אתכם ונעשה הכל על מנת לסייע לכם ככל שאפשר.
 10. חוסן – לאור המצב אנחנו רוצים להתחיל שינוי בחוסן שלנו כקהילה באמצעות יוזמה ראשונה מסוגה בארץ. לכן מחר יגיעו נציגים של חוסן, ויהיה מפגש זום עם איש מקצוע שידבר איתנו, עם שיח פתוח ושאלות. אני מזמין את כולם להצטרף.
 11. חידוד נהלים - בעקבות החשש לחדירת מחבלים שהיה אתמול בעינב (שבסוף התברר שלא היה), אני מחדד את הנהלים:
  1. במקרה של חדירת מחבלים ליישוב, תישמע אזעקה בצופר שתעדכן על 'חדירת מחבלים'. שימו לב, הפעלה זו מופעלת רק באיום אמיתי וממשי. אם תופעל האזעקה – חובה לפעול בהתאם להנחיות.
  2. עם הישמע האזעקה, יש להסתגר במבנה ולנעול את הדלתות והחלונות. בלילה יש גם לכבות אורות.
  3. הישארו במבנה עד להודעה על סיום האירוע.

 

 1. רישיון נשק – אנחנו מחר נפתח סבב נוסף ואחרון של 3 שעות בבוקר לצורך מתן אישור תושבות וסיוע בהגשת הבקשה בין השעות 9 עד 12. לאחר מכן אנחנו נפעל על מנת לקדם את האישורים בהקדם. לרוב קבלת אישור לנשק הוא תהליך שלוקח כמה חודשים, אך אני מקווה שנצליח לצמצם את משך התקופה בצורה משמעותית.
 2. רחפנים – יש הנחיה של צהל לירות בכל רחפן באויר. לכן אני מבקש – לא להרים רחפנים בלי שאנחנו יודעים מזה.
 3. מקלטים – עמותת ידידים לקחה על עצמה לסייע בכל מה שקשור לתקינות ממדים, חלונות וכו. ניתן לפנות אליהם בטלפון 1230.
 4. אספקה של נשקים ארוכים – אנחנו כל יום פועלים עם צהל כדי להביא נשקים אלינו. אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה היום / מחר, ואז הם יהיו נשקים קבועים שלנו ביישוב ויחולקו בהתאם לגיזרה, יכולות, צרכים וכו.
 5. עזון – פועלים לחשוף את השטח כדי להקל על זיהוי זורקי האבנים, היום אלוף הפיקוד אישר כניסה של טרקטורים לצורך העניין.
 6. כביש 55 – במידה ויש זריקת אבנים – נא להמשיך לנסוע עד ההגעה ליישוב.
 7. למי שעדיין אין, המספר וואטסאפ שלי הוא – 054-940-0111
 8. חינוך – משרד החינוך כרגע מתנגד לפתוח גנים של חינוך מיוחד, אבל אנחנו מנסים לקבל הקלות ככל שיתאפשר.
 9. לבסוף, אני רוצה לציין שהחוסן שלכם הוא הדבר הכי חשוב. מה שאתם תקרינו לילדים זה מה שהם יקלטו ואלו יהיו התחושות בבית. שמרו על החוסן לטובת המשפחה וגם לטובת צה"ל, כדי שירגיש שהעורף הוא חזק ושיש לו את הגיבוי של הציבור כדי לנצח. הרבה אהבה ממני אליכם ושנהיה הכי טובים שאנחנו יכולים להיות.

 

 

 

 1. Absentees – We are still waiting for updates about Lori Vardi, Rachel's daughter, and Adi Meizel, Ahuva and Eli's daughter. We are all praying for them and hoping they will return to us soon so we can embrace them once again.
 2. Volunteer efforts – We have many volunteers actively participating. We began activities in the gardens today, and it's going well. Many thanks to Gali for her assistance in this process. If you'd like to volunteer, there's a WhatsApp group managed by David Leitner. Volunteering includes helping special families, preparing meals, packages for soldiers, patrols, and more. If you're interested, you can contact them at 052-4361491.
 3. ‘Shivuk’ – Today, we started working with paid youth, so ‘Shivuk’ was open.
 4. We are looking for youth to help with trash removal, and this work will be compensated.
 5. Finding accommodations for families from the south or north – We are beginning to locate accommodations for families from the North or South if necessary. If the need arises, we will release a registration list for those willing to host families.
 6. Assistance for families whose husbands conscripted into the military – We managed to secure 30 rooms for the families in Club Hotel Eilat. Many thanks to Moshe Bublil for this blessed initiative. To the conscripted families – we embrace you, and we will do everything we can to assist you.
 7. Immunization – Given the current situation, we want to improve our community's preparedness through a unique initiative in the country. Therefore, representatives from Immunization will arrive tomorrow, and there will be a Zoom meeting with a professional to address any questions. I invite everyone to join.
 8. Policy clarification – Following concerns about the potential infiltration of terrorists in Einav (which turned out to be false), I want to clarify the following:
 • In the event of terrorists infiltrating, an alarm will sound on the siren indicating 'Hadirat Mehablim.' Please note that this alarm will only be activated in a genuine and immediate threat. If the alarm is activated, it is mandatory to act according to the instructions.
 • When the siren sounds, stay secluded indoors and lock the doors and windows. At night – turn the light off.
 • Stay indoors until you receive a message the event has ended.

 

 1. Firearms licenses – Tomorrow, we will open another and final round of 3 hours in the morning for residents to obtain residency approval and assistance with the application between 9 AM and 12 PM. Afterward, we will work to expedite the approvals. Typically, obtaining a firearm license takes several months, but I hope we can significantly shorten the process.
 2. Drones – There is an IDF directive to shoot down any drone in the air. Therefore, I request that you refrain from flying drones without our knowledge.
 3. Shelters – The "Yedidim" Association has taken responsibility for ensuring the safety of shelters, windows, and more. You can contact them at 1230.
 4. Long firearms supply – We are working daily with the IDF to receive firearms. We hope this will happen today or tomorrow, and then they will become our permanent firearms distributed according to need, capabilities, and requirements.
 5. Route 55 – In case of stone throwing, please continue driving until you reach the settlement.
 6. For those who still don't have it, my WhatsApp number is 054-940-0111.
 7. Education – The Ministry of Education is currently opposing the opening of special education kindergartens, but we are trying to obtain approvals as much as possible.
 8. Finally, I want to emphasize that your resilience is the most important thing. What you convey to your children is what they will absorb, and these will be the feelings in the home. Maintain your resilience for the sake of your family and for the sake of the IDF so they feel that the home front is strong and they have the public's support to win. Much love to all of you, and let's be the best we can be.

 

 

 


ChatGPT

 1. Отсутствующие - Мы все еще ждем обновлений о Лори Варди, дочери Рахель, и Ади Мейзель, дочери Ахувы и Эли. Мы все молимся за них и надеемся, что они скоро вернутся к нам, чтобы мы могли обнять их снова.
 2. Добровольческая деятельность - У нас есть много добровольцев, активно участвующих в деятельности. Сегодня мы начали работу в садах, и все идет хорошо. Большое спасибо Гали за ее помощь в этом процессе. Если вы хотите стать добровольцем, есть группа WhatsApp под управлением Давида Лейтнера. Добровольчество включает в себя помощь особым семьям, приготовление пищи, пакеты для солдат, патрулирование и многое другое. Если вас это заинтересовало, вы можете связаться с ними по номеру 052-4361491.
 3. "Шивук" - Сегодня мы начали работать с оплачиваемой молодежью, поэтому "Шивук" открылся.
 4. Мы ищем молодежь для помощи в вывозе мусора, и за эту работу будет выплачена компенсация.
 5. Поиск жилья для семей из юга или севера - Мы начинаем искать жилье для семей из севера или юга, если это необходимо. Если потребуется, мы опубликуем список для регистрации тех, кто готов принимать у себя семьи.
 6. Помощь семьям, мужья которых призваны в армию - Мы смогли обеспечить 30 номеров для семей в Клуб-отеле Эйлат. Огромное спасибо Моше Бублиль за эту благословенную инициативу. Семьям, чьи мужья призваны, мы обнимаем вас, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам.
 7. Вакцинация - Учитывая текущую ситуацию, мы хотим улучшить подготовку нашего сообщества через уникальную инициативу в стране. Поэтому представители отдела вакцинации приедут завтра, и будет проведена видеоконференция с профессионалом, чтобы ответить на вопросы. Я приглашаю всех присоединиться.
 8. Уточнение политики - В связи с опасениями по поводу возможного проникновения террористов в Эйнав (которые оказались ложными), я хочу уточнить следующее:
  • В случае проникновения террористов сработает сирена с указанием "Вторжение террористов". Пожалуйста, обратите внимание, что эта сирена активируется только в случае реальной и непосредственной угрозы. Если сирена сработала, обязательно действуйте в соответствии с инструкциями.
  • Когда сирена сработает, оставайтесь в помещении, закрывайте двери и окна. Ночью выключите свет.
  • Оставайтесь внутри до получения сообщения о завершении события.
 9. Лицензии на оружие - Завтра мы откроем еще один и последний раунд на 3 часа утром, чтобы жители могли получить разрешение на проживание и помощь в подаче заявления с 9:00 до 12:00. Затем мы будем работать над ускорением процесса. Обычно получение лицензии на оружие занимает несколько месяцев, но я надеюсь, что мы сможем значительно ускорить этот процесс.
 10. Дроны - Существует директива ВС Израиля стрелять в любой дрон в воздухе. Поэтому я прошу вас воздерживаться от полетов на дронах без нашего ведома.
 11. Убежища - Ассоциация "Друзья" взяла на себя обязательство обеспечить безопасность убежищ, окон и многое другое. Вы можете связаться с ними по номеру 1230.
 12. Поставки длинного оружия - Мы ежедневно работаем с ВС Израиля, чтобы получить оружие. Мы надеемся, что это произойдет сегодня или завтра, и оно станет нашим постоянным оружием, распределяемым в зависимости от потребностей, возможностей и требований.
 13. Дорога 55 - В случае бросания камней, пожалуйста, продолжайте движение до достижения поселка.
 14. Для тех, у кого его еще нет, мой номер WhatsApp - 054-940-0111.
 15. Образование - Министерство образования в настоящее время противостоит открытию специальных детских садов, но мы пытаемся получить одобрения насколько это возможно.
 16. И, наконец, я хочу подчеркнуть, что ваше сопротивление - самое важное. То, что вы передаете своим детям, - это то, что они усвоят, и это будут чувства в доме. Сохраняйте свое сопротивление ради своей семьи и ради ВС Израиля, чтобы они чувствовали, что домашний фронт крепок, и у них есть поддержка общества для победы. Очень много любви всем вам, и давайте будем лучшими, чем мы можем быть.