סיכום שיחת זום - 7.11.23 בשעה 21:00

לצפייה בזום: https://youtu.be/JVesv2uCRyw

עיקרי הדברים עם תרגום לאנגלית ורוסית

אנחנו חודש לטבח. לא מעכלים שעבר רק חודש מאז החשכה שהגיעה. היום עשינו טקס לזכר הנטבחים ולשלום החטופים, למרות שיש אנשים בעולם שמנסים לטשטש את הזכרון הזה. לנו אסור לשכוח את מה שקרה ולכן עשינו טקס מכובד שבו דיברה משפחת עדי וייזל וסיפרו עליה והזכרנו גם את החטופה שלנו ואת משפחות ההרוגים.

הבומים שנשמעים בחוץ הם מאזור רעננה ואני מקווה שהשיגורים משם ייעלמו עם האבק של עזה.

הייתי בניחום אבלים בשתי המשפחות שיקיריהן נהרגו לאחרונה. לחבר'ה של משפחת אליהו יש את התמיכה של תושבי רמת גלעד; הסיוע האמיתי יגיע ביום השמיני והלאה, כמו שאנחנו עושים למשפחות השכולות האחרות.

שפ"ע ממשיכים לעבוד עם הנוער והעובדים החדשים – גינון וניקיון. אין לנו כרגע מנקה רחובות, אז אנחנו מבקשים שכל אחד ינקה 10-20 מטר באזור פתח הבית שלו עד שנוכל למצוא עובדים זרים. יש גם יוזמות מבורכות מקומיות לניקוי.

החל מהשבוע עובדות הרווחה והמתנדבות יתחילו להתקשר למשפחות מגוייסות. בסוף מה שקובע את חוסן החיילים זה החוסן של העורף ואנחנו מנסים לחבר את כל מי ששותף לתהליכי החוסן. התחלנו עם בתים שמארחים מטפלים – היום באלונ"ש וקרני ומחר במעלה. אפשר להגיע, לעשות טיפולים, ללמוד והרבה רעיונות אחרים.

לגבי רמת גלעד, אנחנו נעזור לתושבים שם ונלווה את המשפחה כולל מיצוי זכויות.

יש לנו מעל 200 איש שהשתתפו בקורסי הנהיגה המבצעית וננסה להביא סדנאות נוספות כאלו. נעביר גם סדנאות נוספות לעזרה ראשונה.

יש לנו חמ"ל במתנ"ס לטובת איסוף ציוד לחיילים – כנסו לראות. גם חיילי ההגמ"ר מאוד מפרגנים לבישולים שהם מקבלים מאיתנו.

אנחנו חוזרים לשגרה בהרבה מובנים – ג'ימבורי, בריכה, חדר כושר וכו', סרטים, הצגות והמיצג שערכנו לחטופים. יש הרכב מוזיקלי לשכונות ואנחנו ממשיכים באיסוף תרומות (תודה לחבר'ה מבולטימור!).

תזכרו שגם אצלנו במועצה הרבה מהעובדים מגוייסים והרבה אנשים עובדים כאן מסביב לשעון כשרוב מקומות העבודה לא עבדו בכלל בשבועיים הראשונים. שאפו ענק על העבודה.

החל מהשבוע הבא ננסה להאריך את שעות הלימודים בבתי הספר לפחות יומיים בשבוע ואנחנו מקווים שנצליח להאריך ביותר ימים ולהחזיר את יום שישי. החינוך המיוחד עובד עד שתיים וחצי. הכל תלוי בהתפתחויות באיו"ש.

הבהרנו היום בפגישה עם גלנט והובהר לראש הממשלה – ההנחיה של ראשי הרשויות היא לנצח את חמאס ולספח חלקים מעזה. יש אחדות נדירה בהקשר זה במדינה.

מבחינת פעילות החטיבה – אין מגבלת כניסה לאף חייל של החטיבה לשטחים שונים באיו"ש – נכנסים לכל מקום שצריך. יש  לחיילי החטיבה אפס סובלנות כלפי עזון וקלקיליה, הם אלו שתפסו את החוליה מכביש 55 ואת המסיתה תמימי.

ביקשתי מחיילי ההגמ"ר שיסתובבו יותר עם הצ'קלקות, יסתובבו חמושים וידברו עם האנשים להרגעה. החיילים במרחק של חמש דקות מכם, אנא שימרו את המוקד בחיוג מהיר.

רישיונות נשק – אני ער לעובדה שזה לוקח הרבה זמן. יש עשרות עד מאות אלפי בקשות תקועות. אם נראה שתוך יומיים זה לא משתחרר נפנה ללשכת השר לבטחון פנים.

את המלחמה הזו נקדיש לנשים, שעומדות בלחץ גידול הילדים בימים קשים אלו לבד. אנחנו מתכננים לעשות לכם ארוחות ערב, הרצאות, סדנאות, שירותי בייביסיטר, שילוט מפרגן וכו'.

מבחינת נשקים – היום עשינו מטווחים לבחירת הנשקים המתאימים לנו. נרכוש ציוד מתאימים – רחפנים תרמיים, שכפ"צים, מצלמות וכו'. אנחנו מנסים לבנות גם כיתת כוננות נוספת; זה קצת קשה כי כאן באיו"ש אנחנו עובדים ישירות מול פיקוד מרכז.

אנחנו לא נחים על זרי הדפנה, ויש הרבה שלא ישנים כדי שאתם תוכלו לישון.

לגבי סרטוני הזוועה שהופצו, אנא תמחקו אותם – גם לילדים שלכם וגם לכם עצמכם. זה לא מוסיף לאף אחד וילדים בטח שלא צריכים לראות את זה.

ניפגש שוב בהמשך השבוע ותודה לכם התושבים.

 

"We're a month away from the massacre. We haven't fully digested that it has only been a month since the darkness arrived. Today, we held a ceremony in memory of the fallen and for the well-being of the kidnapped, despite those people in the world that are trying to obscure this memory. We must not forget what happened, so we conducted a dignified ceremony where the Adi Meizel families spoke about her and also remembered our captive and the families of the slain.

The explosions we hear outside are from the Rannana area, and I hope those attacks will cease with the dust of Gaza.

I was at the consolation for both families. The friends of the Eliyahu family have the support of the residents of Ramat Gilad. The real assistance will come on the eighth day and beyond, just as we do for the other grieving families.

The department of City Appearance continues to work with the youth and new recruits - gardening and cleaning. We currently don't have street cleaners, so we ask for each person should clean 10-20 meters around their home until we can find foreign workers. There are also blessed local initiatives for cleaning.

Starting next week, the Welfare and Volunteers will begin contacting the families of the recruited soldiers. The resilience of the soldiers depends on the resilience of the home front, and we are trying to connect all those involved in the resilience processes. We started with homes hosting caregivers - today in Alonei Shiloh and Karnei, and tomorrow in Ma'aleh. You can come, receive treatments, learn, and many other ideas.

Regarding Ramat Gilad, we will help the residents there and accompany the family, including advocating for their rights.

We have over 200 people who have participated in operational driving courses, and we will try to bring more workshops like that. We will also hold additional first aid workshops.

We have a Chamal (Welfare and Recreation) in the MATNAS for collecting equipment for soldiers - check it out. The HAGMAR soldiers also greatly appreciate the meals they receive from us.

We are returning to normal in many ways – the gymboree, the swimming pool, the gym, and more; movies, shows, and the play we held for the captives. There is a musical band for neighborhoods, and we continue to collect donations (thanks to the friends from Baltimore!).

Remember that many of the workers in the council are recruited, and many people are working around the clock, even though most places of work did not operate at all in the first two weeks. Hat off to the incredible work.

Starting next week, we will try to extend the duration of a study in schools in at least two days, and we hope to extend more days and restore Friday. Special education continues until 14:30. Everything depends on developments on the YOSH area.

Today, in a meeting with Galant, we clarified to him that the guidance of the heads of the authorities is to defeat Hamas and annexation parts of Gaza. There is rare unity in this context in the country.

As for the division's activities, there is no restriction on entry for any division soldier into different areas in YOSH- they go wherever it is needed. The division soldiers have zero tolerance for disturbances, and they are the ones who captured the terrorist from Route 55 and the agitator Ahad Tamimi.

I asked the reserve soldiers to move around more with the flickering lights, to move armed and talk to people to calm them. The soldiers are five minutes away from you; please keep the Moked number in direct dial in your phone (*3264).

Regarding weapon licenses - I admit it is taking a long time. There are dozens to hundreds thousands of pending requests. If it seems that it is not released within two days, we will contact the Minister of Interior Security.

We dedicate this war to the women who are raising children during these difficult days. We plan to hold evening meals, lectures, workshops, babysitter services, encourage signage, and more.

Regarding weapons - today we conducted test ranges to select the suitable weapons for us. We will purchase appropriate equipment - thermal drones, binoculars, cameras, etc. We are trying to build an additional combat training class, but it's a bit challenging as here in Yosh we are working directly with Central Command.

We won't rest on the laurels wraiths, and there are many who aren't sleeping so that you can rest.

As for the horrific videos that have been circulated, please delete them - both for your children and for yourselves. It does not benefit anyone, and children certainly do not need to see them.

We will meet again later this week, and thank you, residents."

 

Here is the translation of the text into Russian:

"Мы находимся в месяце от трагедии. Мы еще полностью не осознали, что прошел всего месяц с приходом этой тьмы. Сегодня мы провели церемонию в память о павших и за благополучие похищенных, несмотря на тех, кто пытается затмить эту память. Мы не должны забывать то, что произошло, поэтому мы провели достойную церемонию, на которой семьи Ади и Мейзель рассказали о ней и также вспомнили наших пленных и семьи погибших.

Взрывы, которые мы слышим снаружи, происходят в районе Ранана, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся с пылью из Газы.

Я был на утешении обеих семей. Друзья семьи Элиягу имеют поддержку жителей Рамат Гилад. Реальная помощь придет восьмого дня и далее, так же, как и для других скорбящих семей.

Департамент Внешнего Вида Города продолжает работать с молодежью и новобранцами - садоводство и уборка. У нас в настоящее время нет уборщиков улиц, поэтому мы просим каждого убирать 10-20 метров вокруг своего дома, пока мы не сможем найти иностранных работников. Также есть благословенные местные инициативы по уборке.

С начала следующей недели, Социальное Обеспечение и Добровольцы начнут контактировать с семьями призванных солдат. Устойчивость солдат зависит от устойчивости домашнего фронта, и мы пытаемся объединить всех, кто участвует в процессах устойчивости. Мы начали с домов, принимающих уходчиков - сегодня в Алоей Шило и Карней, и завтра в Маалее. Вы можете прийти, получить лечение, учиться и многое другое.

Что касается Рамат Гилад, мы поможем жителям там и сопроводим семью, включая адвокатуру их прав.

У нас более 200 человек, которые прошли курсы вождения в оперативных условиях, и мы постараемся провести еще мастер-классов такого рода. Мы также будем проводить дополнительные мастер-классы по первой помощи.

У нас есть Хамаль (Социальное Обеспечение и Развлечения) в МАТНАС для сбора оборудования для солдат - ознакомьтесь с этим. Солдаты ХАГМАР также очень ценят прием пищи, которую они получают от нас.

Мы возвращаемся к нормальной жизни во многих отношениях - детский центр, бассейн, спортзал и многое другое; кино, выставки и спектакль, который мы провели для пленных. У нас есть музыкальная группа для районов, и мы продолжаем сбор пожертвований (спасибо друзьям из Балтимора!).

Помните, что многие работники в городской администрации призваны на службу, и многие работают круглосуточно, несмотря на то, что большинство мест работы не функционировали в первые две недели. Поднимаю шляпу перед невероятной работой.

С начала следующей недели мы постараемся увеличить продолжительность занятий в школах как минимум на два дня, и надеемся увеличить количество дней и восстановить пятницу. Специальное образование продолжается до 14:30. Все зависит от развития событий на территории Йоша.

Сегодня на встрече с Галантом мы прояснили, что руководство властей направлено на победу над ХАМАС и аннексию частей Газы. В этом контексте в стране существует редкая единственность.

Что касается деятельности дивизии, нет ограничений на вход солдат дивизии в различные районы на территории Йош - они идут туда, где это необходимо. У солдат дивизии нет терпимости к беспорядкам, и они сами поймали террориста на маршруте 55 и агитатора Ахада Тамими.

Я попросил призывников больше двигаться с мигающими огоньками, быть вооруженными и разговаривать с людьми, чтобы усп

 

окоить их. Солдаты находятся в пяти минутах от вас; сохраняйте номер Мокеда в вашем телефоне (*3264).

Что касается лицензий на оружие - я признаю, что это занимает много времени. Существует десятки тысяч запросов в ожидании. Если кажется, что она не будет выпущена в течение двух дней, мы обратимся к Министру Внутренних Дел.

Мы посвящаем эту войну женщинам, воспитывающим детей в эти трудные дни. Мы планируем устраивать вечерние ужины, лекции, мастер-классы, услуги няни, поощрять обозначение и многое другое.

Что касается оружия - сегодня мы провели испытания, чтобы выбрать подходящее оружие. Мы закупим подходящее оборудование - тепловые дроны, бинокли, камеры и др. Мы пытаемся создать дополнительный класс боевой подготовки, но это немного сложно, так как здесь, на территории Йош, мы работаем напрямую с Центральным Командованием.

Мы не покоимся на лаврах и есть много тех, кто не спит, чтобы вы могли отдохнуть.

Что касается ужасных видеороликов, которые были распространены, пожалуйста, удалите их - как для ваших детей, так и для себя. Это никому не приносит пользы, и детям определенно не следует это видеть.

Мы встретимся снова позже на этой неделе, и спасибо, жители."