סיכום שיחת זום - 11.11.23 בשעה 21:00

לצפייה בזום: https://youtu.be/q-T_Op4V9a0

עיקרי הדברים עם תרגום לאנגלית ורוסית

 

 • אנחנו מבקשים להביע תנחומינו ל-5 חללי צה"ל שנפלו אתמול במלחמה. ליבנו עם המשפחות.
 • הלחימה בעזה מתקדמת כאשר המטרה היא ברורה: חיסול החמאס. צה"ל פועל בצורה הכי חזקה שיש כדי לחסל את החמאס. זה המנדט שהממשלה קיבלה מהציבור וזו הסיבה שחיילי צה"ל נמצאים שם.
 • מעדכן אתכם ששבוע שעבר הייתה לנו שיחה עם שר הבטחון ויום לאחר מכן הייתה שיחה עם רוה"מ יחד עם בני גנץ, אייזנקוט, אריה דרעי ועוד. בשיחה עלתה אמירה ברורה של ראשי המועצות המקומיות כלפי הממשלה – שאנחנו עדיין לא רואים את הממשלה פועלת. עד עכשיו לא עבר שום תקציב למועצה. הייתה שיחה לא פשוטה וראש הממשלה הקשיב לדברים.
 • בשיחה הדגשנו את החשיבות של יהודה ושומרון לביטחון של המדינה. ברור לכולם שיהודה ושומרון הוא המעטפת הביטחונית של המדינה ושללא יהודה ושומרון מדינת ישראל פשוט לא תוכל להתקיים. הדגשנו את החשיבות של רכש שאנו זקוקים לו הן לטובת הביטחון והן לטובת תחושת הבטחון – תאורה, ציוד מבצעי ועוד.

 

סיכום שבוע:

 • מעל 200 אנשים השתתפו בסדנאות הבטחוניות של הנהיגה מונעת – אנחנו ממשיכים לעבוד על זה ונרצה להביא עוד הדרכות כאלה, לרבות הדרכות של מטווחי ירי, מד"א ועוד.
 • הלחימה תהיה ארוכה, לפחות עוד חודשיים. ומבחינתי כמועצה הכוח שלנו הוא העורף בכלל ונשות המגויסים בפרט. אנחנו רוצים להעצים את העורף, לתת את תחושת הבטחון הכי טובה שיכולה להיות. אני רוצה להציע רעיון של 'אמץ משפחה' – לראות איך אפשר לעזור לנשים מגוייסות, להוציא את הילדים, עזרה בקניות ועוד מטלות יומיות שוטפות. מי שיכול להירתם לטובת העניין זה מצויין, וגם אנחנו כמועצה נפעל בנושא.
 • אני רואה שנושא הליווים מהמחסום ולמחסום נושא פרי ושהרבה אנשים משתתפים בזה, וזה משמח אותנו כמועצה.
 • אני מעדכן שהחיילים שלנו מאוד מכוונים, מאוד חדורי מטרה. מבינים את המטרה ויודעים שאנחנו סומכים עליהם. דעו שכל הדברים שאתם מכינים להם – ציורים לתלות על הקירות, אוכל ועוד פינוקים משמח אותם מאוד.

חינוך:

 • מערכת החינוך חוזרת השבוע לפעילות מלאה, למעט יום שישי. אני רוצה לברך את מחלקת החינוך שלנו על הפעילות המלאה ועל ההירתמות.

תעסוקה:

 • היום בלתי אפשרי להכניס פלסטינאים ואני מקווה שזה יהיה גם בעתיד. ישבתי השבוע עם בעלי עסקים, ואני רואה שהם זקוקים לידיים עובדות. לכן אם מישהו מכיר אנשים עם ידי מכני ברכבים אנא צרו איתנו קשר.

דגלים:

 • אנחנו שמים דגלים בכל מקום, ואני קורא לכם גם להשתתף. הכוח שלנו הוא באחדותנו, במדינה שלנו שלנו ובדגל שלנו. אנחנו יודעים שהכוח של הפלסטינאים הוא באיפוק ובסבלנות שלהם. הם מחכים שנחזור לשגרה כדי שיוכלו לזנב בנו. לכן אנחנו חייבים לנקוט באורך רוח, בסבלנות גם כלפי פנימה וזה תקף לכל היבטי החיים. מהסבלנות אחד כלפי השני, דרך ההירתמות לטובת היישוב בנקיון, בהתנדבות ועוד.

האוירה בעולם:

 • נראה שהעולם שינה את עורו, ואחרי התמיכה שקיבלנו אחרי ה7 לאוקטובר, העולם מתחיל להתבלבל ולהיות רגיש לפלסטינאים, ואלו מצידם משתמשים באוכלוסייה שלהם כמגן אנושי על מנת לזכות באהדת העולם. ולכן אני קורא לכולם – כל מי שיודע אנגלית – השתתפו במערך ההסברה שלנו בעולם ודברו עם אנשים בעולם על מנת להסביר את סיבות המלחמה וחדדו את צדקתינו.
 • אני מחדד – אין פה איום קיומי. אסור לתת למלחמה הזאת לפגוע בעורף. מבחינתי העובדה שאנשים כל היום מול מסכי החדשות היא לא בריאה ולכן אני קורא לכם שוב – צאו מהבית, היפגשו עם אנשים, דברו אחד עם השני.

 

שאלות:

 • הגנה מפני רחפני נפץ – שאלה שכבר עלתה כאן בעבר. התגובה של צה"ל היא מהירה והתקפית, ויש לנו מענה לאיום הזה. ההנחיות הצבאיות הן לירות בכל רחפן.
 • מעבר צופים – פתוח לתושבי קרני שומרון שתיאמו את זה מראש. אם יש מישהו שעדיין נתקל בקשיים – אנא צרו עימנו קשר.
 • לימודי שישי בכיתת תקשורת – השבוע לא יהיה, ואני מקווה שיתחיל ביום שישי עוד שבועיים.
 • תחבורה ציבורית נגישה לכסא גלגלגים – לצערי, אין תחבורה ציבורית נגישה לנכים ביו"ש מאחר והאוטובסים צריכים להיות ממוגנים, וזה בא על חשבון הנגישות לנכים.

 

summary of the conversation with Yigal on November 11, 2023:

 • First, we express our condolences for the five IDF soldiers who fell yesterday in the war. Our hearts are with their families.
 • The fight in Gaza is advancing with the clear goal of eliminating Hamas. The IDF is operating forcefully to achieve this goal, as mandated by the government and supported by the public. The soldiers are there for this reason.
 • Last week, we had discussions with the Minister of Defense, followed by a conversation with the Prime Minister, along with other officials. Local council leaders expressed their dissatisfaction with the government's actions. No budget has been allocated to the councils so far. The Prime Minister listened to their concerns.
 • We emphasized the importance of Judea and Samaria (Yehuda and Shomron) for the country's security. It is recognized that without these regions, Israel cannot survive. We highlighted the need for resources for security and a sense of security, including lighting, operational equipment, and more.
 • Over 200 people participated in security workshops on defensive driving. More workshops are planned, covering shooting ranges, first aid, and more.
 • Anticipated that the conflict will continue for at least another two months. Emphasized the strength of the community's support for the soldiers. Proposed the idea of "Adopt a Family" to support women whose husbands have been conscripted to the military with daily tasks.
 • Education system returning to full activity, except on Fridays. Acknowledged and praised the education department for their full commitment.
 • Encouraged residents to display flags as a symbol of unity and strength. I encourage involvement in international advocacy efforts to explain the reasons behind the war.

Questions:

 • Defense against explosive drones: An issue that has already been raised here in the past. The IDF's response is swift and aggressive, and we have a solution to this threat. Military guidelines are to shoot down any drone.
 • Tzofin border: Open to residents of the ‘Yeshuv’ who coordinate this in advance. If anyone still encounters difficulties, please contact us.
 • Friday Communications Class: There won't be one this week, and I hope it will resume on the following Friday in two weeks.
 • Accessible Public Transportation for Wheelchairs: Unfortunately, there is no accessible public transportation for people with disabilities in Judea and Samaria since buses need to be secured, compromising accessibility for the disabled.

 

Сводка беседы с Игалом 11 ноября 2023 года:

• Сначала мы выражаем соболезнования в связи с пятью солдатами ЦАХАЛ, погибшими вчера в войне. Наши сердца с их семьями.

• Борьба в Газе продвигается с ясной целью уничтожения ХАМАСа. ЦАХАЛ действует с силой, чтобы достичь этой цели, по поручению правительства и с поддержкой общественности. Солдаты там по этой причине.

• На прошлой неделе у нас были обсуждения с министром обороны, за которыми последовала беседа с премьер-министром, а также с другими чиновниками. Лидеры местных советов выразили свое недовольство действиями правительства. На момент разговора советам так и не выделен бюджет. Президент выслушал их замечания.

• Мы подчеркнули важность Иудеи и Самарии (Егуда и Шомерон) для безопасности страны. Признается, что без этих регионов Израиль не сможет выжить. Мы выделили необходимость ресурсов для обеспечения безопасности и чувства защищенности, включая освещение, операционное оборудование и многое другое.

• Более 200 человек приняли участие в семинарах по обучению безопасному вождению. Планируются еще семинары, охватывающие стрельбища, первую помощь и многое другое.

• Ожидается, что конфликт продлится еще как минимум два месяца. Подчеркнута сила поддержки общества солдатам. Предложена идея «Усынови семью» для поддержки женщин, мужья которых были призваны в армию, в повседневных делах.

• Образовательная система возвращается к полной активности, за исключением пятницы. Признание и похвала департаменту образования за их полную преданность.

• Побуждены жителей развесить флаги как символ единства и силы. Побуждаю к участию в международных усилиях по пропаганде, чтобы объяснить причины войны.

Вопросы:

 

Защита от взрывных беспилотников: Вопрос, который уже поднимался здесь в прошлом. Быстрый и агрессивный ответ ЦАХАЛа, и у нас есть решение этой угрозы. Военные указания - стрелять в любой беспилотник.

Пересечение Tzofin: Открыто для жителей Яшува, которые координируют это заранее. Если у кого-то все еще возникают трудности, свяжитесь с нами.

Уроки по общению в пятницу: На этой неделе не будет, и я надеюсь, что они возобновятся на следующей пятнице через две недели.

Доступный общественный транспорт для инвалидных колясок: К сожалению, в Иудее и Самарии нет доступного общественного транспорта для людей с инвалидностью, так как автобусы должны быть защищены, что затрудняет доступность для инвалидов