יעוד מחלקת ביטחון מוסדות החינוך היא אחריות על ביטחון אבטחת מוסדות חינוך (בהתאם לתקני משטרת ישראל), לוודא מוכנות לשעת חירום של כל מוסדות החינוך ועמידה בתקני הביטחון והבטיחות בהתאם להנחיות משרד החינוך.

המחלקה מבצעת במהלך השנה תרגילים ותרחישים, מבקרת את המוכנות לשעת חירום ואת מרכיבי בטחון ואבטחת המוסדות. מתחקרת אירועים חריגים, מאשרת יציאה לטיולים לפי הדרישות לבטיחות מקסימלית. מסייעת באבזור המוסדות בכל הציוד הנדרש לשעת חירום כגון, כיבוי אש, עזרה ראשונה וכד'.

מידע לצוות גני הילדים ובתי הספר

אביטל היומן
קב"ט מוס"ח
09-7929472
054-2482530