בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - אגף שפ"ע, פיקוח ווטרינריה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלמה וקיל מנהל האגף 09-7940321 shlomo@karneishomron.co.il
הודיה אהרונוב מזכירת האגף ,פיקוח, רישוי עסקים ווטרינריה 09-7940321 hodaya@karneishomron.co.il
צבי פרל פקח המועצה ומנהל רישוי עסקים 09-7940320 052-6162419 zvi@karneishomron.co.il
שני אבן וטרינרית המועצה 09-7940368 vet@karneishomron.co.il