לפני נהלי הצבא המחסום נועד למעבר תושבי צופים בלבד!

מראש הודענו שכמועצה הדבר אינו מקובל וכי מדובר בפגיעה באורח חייהם של תושבי צופים והאזור, ופעלנו רבות על מנת לבטל את ההחלטה.

יחד עם זאת, חטמ"ר אפרים מדגישה כי לא מדובר במעבר רגיל, אלא מעבר שמהווה חלק מגדר ההפרדה. לכן, במטרה לגבש פתרון נפגשתי עם מח"ט אפרים, אל"מ יפתח נורקין והגענו להבנות במטרה להקל ככל הניתן על התושבים.

בעקבות הפגישה , סוכמו צרכים למעבר תושבים מיישובי השומרון במחסום :

  1. תושב שלא גר ביישוב צופים  ועובר באופן קבוע במעבר (קרי מדי יום ביומו), יגיש בקשה מסודרת למחלקת הביטחון במייל או בפקס עם טופס אישור במעבר צופים

         דוא"ל: [email protected]  פקס: 09-7941592

  1. המעבר במחסום צופים מכיוון קיבוץ אייל פתוח לכלל תושבי המועצה.

כתוצאה מכך, תושבי המועצה שיפעלו בהתאם, אמורים למצוא את המענה למעבר במחסום  מ-2 הכיוונים.

בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות לחטמ"ר אפרים ולעומד בראשה אל"מ יפתח נורקין על העשייה הרבה לביטחוננו בכל שעה.

לאחר שהגשתם את הבקשה אנא הישארו סבלניים כי האישורים הם במסגרת הצבא. אנחנו רק מקשרים בין התושבים לצבא ולכן אין לנו יכולת להשפיע או לזרז את מתן האישור ועליכם להיות סבלניים בנושא.