אישור מעבר במחסום צופים

מעבר צופים

לפני נהלי הצבא המחסום נועד למעבר תושבי צופים בלבד!

מראש הודענו שכמועצה הדבר אינו מקובל וכי מדובר בפגיעה באורח חייהם של תושבי צופים והאזור, ופעלנו רבות על מנת לבטל את ההחלטה.

יחד עם זאת, חטמ"ר אפרים מדגישה כי לא מדובר במעבר רגיל, אלא מעבר שמהווה חלק מגדר ההפרדה. לכן, במטרה לגבש פתרון נפגשתי עם מח"ט אפרים, אל"מ רועי שטרית והגענו להבנות במטרה להקל ככל הניתן על התושבים.

בעקבות הפגישה , סוכמו צרכים למעבר תושבים מיישובי השומרון במחסום :

  1. תושב שלא גר ביישוב צופים  ועובר באופן קבוע במעבר (קרי מדי יום ביומו), יגיש בקשה מסודרת למחלקת הביטחון במייל או בפקס את הטופס אישור במעבר צופים

         דוא"ל: bitachonks1@inter.net.il   פקס: 09-7941592

  1. המעבר במחסום צופים מכיוון קיבוץ אייל פתוח לכלל תושבי המועצה.

כתוצאה מכך, תושבי המועצה שיפעלו בהתאם, אמורים למצוא את המענה למעבר במחסום  מ-2 הכיוונים.

 בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות לחטמ"ר אפרים ולעומד בראשה אל"מ רועי שטרית על העשייה הרבה לביטחוננו בכל שעה.

 

להדפסה:

  1. טופס אישור במעבר צופים