ביטוח תאונות תלמידים:

למעבר לחוזר מנכ"ל ביטוח תאונות אישיות משרד החינוך אשר מבטח את התלמידים לחצו כאן.

החברה המבטחת את התלמידים היא חברת איילון הפועלת מולנו באמצעות סוכנות הביטוח י.ק.ב. טל – 03-9247050

טפסי הביטוח: