הרב אריאל בשן
הרב אריאל בשן - מנהל בית ספר ברקאי
09-7920451

פקס: 09-7920468

אתר בית הספר

בית ספר ממ"ד תורני ברקאי (בנים) ממוקם בשכונת נוה מנחם לתלמידי כיתות א'-ח'

בתלמוד תורה ברקאי לומדים ומתחנכים בשמחה כ-500 בנים בכתות א'-ח' ע"י צוות אוהב, מסור ומקצועי – ליראת שמים ולערכי הציונות הדתית, תוך שימת דגש על לימוד התורה ברוח שיטת ברקאי.

התלמידים מגיעים מכלל ישובי השומרון (כגון: קרני שומרון, גינות שומרון, נווה מנחם, מעלה שומרון, אלוני שילה, נטפים, רבבה, רמת גלעד, אבני חפץ, צופים, ועוד).

לימוד התורה בתלמוד תורה "ברקאי" חותר להספקי לימוד גבוהים ולרמה לימודית גבוהה. שיטת הלימוד היא כבמשנה באבות "בן חמש למקרא ובן עשר למשנה", כאשר עד סוף כתה ד' מסיימים ללמוד את כל חומשי התורה כסדר וממשיכים בספרי הנביאים והכתובים. בכתה ד' אנו מוסיפים את לימוד המשנה ובכתה ו' את לימודי הגמרא, המקבלים תאוצה חזקה בכתות החט"ב ((ז-ח).

את פסוקי התורה קוראים התלמידים בניגון טעמי המקרא הירושלמיים, בנעימה ובקריאה מדוייקת תוך שהתלמידים חווים את התורה כתורת חיים, ביום יום דרך הלמידה ופעילויות מגוונות.

בנוסף קיימות מסגרות לימוד התנדבותיות "תורה לשמה" – בהפסקות ובחופשות, מבצעי לימוד, וכן מצויינות תורנית בתחומי הקודש השונים.

מבחינה חינוכית אנו מדגישים את איכות הקשר האישי שבין התלמידים והצוות החינוכי, מתוך ידיעה שהוא המאפשר צמיחה מיטבית של הלומדים, וכצוות אנו עוסקים ומתמקצעים בכך.

מבחינה פדגוגית התלמידים לומדים את כלל המקצועות הנדרשים ע"פ תכנית הלימודים והסטנדרטים של משרד החינוך, תוך שאנו שמים דגש על ארגון הלמידה, הכולל רכזת פדגוגית וצוות רכזי מקצוע המוביל תהליכי הוראה, למידה והערכה ברמה המוסדית בכלל מקצועות הלימוד.

התלמידים נהנים מתכניות  העשרה מגוונות דרך חוגי "קרן קרב" ומקשת פעילות חברתית רחבה סביב מעגל השנה ויוזמות ערכיות נוספות.