ורד איג'ם
ורד איג'ם - מנהלת בי"ס משואה
07-929324

פקס: 07-929485

בית ספר ממ"ד משואה הינו בית ספר לבנים ובנות המגיעים מיישובי הסביבה.
שני תחומים מרכזיים מובילים את עשייתנו החינוכית: התחום הערכי והתחום הפדגוגי.

בית ספר ממ"ד משואה בי"ס לבנים בנות המיועד לתלמידי כיתות א'-ו'.

בתחום הערכי:

בתפיסתנו החינוכית, ילד החש שייכות, קבלה והכלה יהיה פנוי לתהליכי למידה. בתוך כך אנו פועלים לעיצוב סביבה, שתייצר את התנאים המיטביים לתהליכי הלמידה בבית הספר.
אנו פועלים לקיום קשר אישי ודיאלוג שוטף עם תלמידים והוריהם, על מנת לתת את המענה הנדרש לכל תלמיד ותלמיד. ועד ההורים הינו שותף פעיל לעשייתנו ואנו רואים חשיבות רבה בשותפות זו.הצוות הטיפולי בבית הספר שותף פעיל לעיצוב תכניות ההתערבות והלמידה.

פעילויות להטמעת ערכים בבית הספר:

  • הקמת "ליגת ערכים" – ליגת ספורט התורמת לשיפור האווירה הלימודית בכיתה.
  • פעילות התנדבות בגני הילדים.
  • "יחד שבטי ישראל" – פעילות משותפת עם ילדי בית ספר "רימון".
  • הקמת צוות בחכמ"ה – בניית תכנית להטמעת ערכים ברמה הכיתתית, השכבתית, הבית ספרית והקהילתית.

בתחום הפדגוגי

בבית ספר משואה קיימת למידה דיפרנציאלית, הנותנת מענה לצרכים הייחודיים של קבוצות תלמידים. דרכי ההוראה מגוונות, משלבות למידה פרונטלית, חווייתית ומתוקשבת. אנו נמצאים בתהליך מתמיד של למידה ושיפור דרכי ההוראה. משנת הלימודים הזו מושם דגש על מקצועות הליבה במטרה להביא את הישגי התלמידים לרמתם הגבוהה ביותר.

פעילויות בתחום הפדגוגי:

  • הוראה דיפרנציאלית במהלך השיעורים.
  • מתן שעות פרטניות לתלמידים מתקשים, בינוניים ומצטיינים.
  • תגבור תורני בקבוצות קטנות.