בקשה להיתר בניה

לבקשת היתר מקוונת לחצו כאן

הנחיות ואופן הגשת תכנית הבקשה להיתר.pdf

טפסים