בקשה לטופס 4

טופס 4 ניתן לאחר סיום הבניה ולפני אכלוס.

טופס 4 נדרש גם ע"י חברת חשמל לצורך חיבור חשמל קבוע.

על מנת לקבל טופס 4 יש להקפיד שהבניה בפועל תהיה תואמת להיתר הבניה שהתקבל.

  • לצורך התחלת התהליך לקבלת טופס 4 יש למלא בקשה בטופס 3 (ניתן להוריד מהאתר).
  • לאחר מילוי טופס 3 תיפתח במחלקת הנדסה בקשה בתוך תיק הבניה שלכם ותקבלו גיליון דרישות על שמכם.
  • בגיליון הדרישות ישנן דרישות כלליות (ניתן להוריד טופס דרישות כללי מהאתר) ויתכנו דרישות ספציפיות נוספות בהתאם להיתר.
  • תקינות המסמכים שיוגשו תיבדק, ולאחר אישורם, התיק יעבור לבדיקת מפקח הבניה בשטח להתאמת הנכס הבנוי להיתר הבניה, בדיקה ותקינות הפיתוח, גדרות, מתקנים שונים, אשפה, ו/או נזקים לתשתיות.
  • לאחר אישור המפקח והשלמת כל הדרישות, יופק טופס 4 .

 

לנוחותכם, מצורפים מסמכים רלוונטיים להורדה: