בתי ספר על יסודיים

תלמידי ז'-יב'

תלמידי חטיבת ביניים ממלכתי לומדים באלפי מנשה,
תלמידי תיכון ממלכתי לומדים בבי"ס מוסינזון בהוד השרון וברשת אורט כפר סבא.

בנות ממ"ד ז'-יב'

בנות ממ"ד ז'-יב' לומדות באולפנת להב"ה בקדומים או באולפנת רבבה

ישיבת בני עקיבא השומרון

בישיבת בני עקיבא השומרון לומדים כ-500 תלמידים מכיתות ז' ועד י"ב.
התלמידים באים מיישובים רבים בשומרון. החינוך הינו תהליך ארוך ואנו רואים את שש שנות השהות בישיבה כתהליך אחד בבחינת ריצה למרחקים ארוכים.

ישיבת בני עקיבא הליכות עולם

שאיפתנו לעצב תלמיד בעל חוסן אמוני המציב את התורה כציר מרכזי בחייו ומכוון את מעשיו על פיה, בשילוב רכישת ידע ומיומנות בלימודים כלליים. מתוך שאיפה להצמיח הן תלמידי חכמים והן אנשי מעשה התורמים לחברה כולה. והכל מתוך דרך ארץ שקדמה לתורה.