החזון היישובי – "לעשות טוב"

לפני מס' שנים חרטנו על דגלנו את נושא עשיית הטוב כערך המוביל אותנו כקהילה וכמועצה.

עשיית הטוב למען הציבור, הקהילה סביבנו, לעם ישראל ומדינת ישראל.

עשייה תוך חשיבה אזורית, סיוע לרשויות, שותפות במידע ובידע , למידת עמיתים ולמידה מתמדת. מתוך הבנה, שצמיחת כלל האזור מצמיחה את כולנו להיות טובים יותר.

פיתוח וצמיחה

קרני שומרון הינה רשות מקומית המתפתחת לעיר, עם צמיחה של כ 25% בשנים האחרונות, מאכלסת מעל 600 משפחות חדשות ב-3 השנים האחרונות. מקדמת בניית כ-500 יחידות נוספות ומקדמת תוכנית אב לשנת 2040 עם עידוד אוכלוסייה ל 42,000 תושבים.
פיתוח מגוון מתחמים, תרבות, פנאי, ספורט, מוסדות חינוך וציבור, דיור, מסחר ותעשייה, נגישות, ביטחון ועוד….

אנו רואים את ערך הקהילתיות במרכז, עידוד ההון אנושי הפנימי לעשייה, טיפוח מגוון האוכלוסיות השונות, העצמת הקשר ותחושת השייכות של כלל האוכלוסייה למקום, תוך מענה אישי משפחתי וקהילתי המבוסס על הידברות שמירה על כבוד האדם, סיוע הדדי ומעורבות.

אנו מעודדים עשייה חברתית ,התנדבות, ומימוש הפוטנציאל הגלום במאגר ההון האנושי הייחודי והמגוון הקיים .

אנו פועלים לעידוד העצמת אוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים, אוכלוסייה מבוגרת,  שילוב הנשים בעמדות מפתח ועוד.

פיתוח אוצר טבע- נחל קנה: הרשות רואה כזכות לפתח את אוצר הטבע- נחל קנה, הנמצא בסמיכות, לשקם ולהפוך אותו לאתר תיירות יחד עם רשויות הסמיכות ומנהלת שהוקמה לצורך כך.

הישוב יקר לנו ואנו פועלים ע"מ להפכו לדוגמא לחיי קהילה טובים ומאושרים.

אם גם לכם יש מה לומר בנושא/ להציג רעיון וכד', ניתן לשלוח דרך האפליקציה, האתר או  בפגישה אישית….. נשמח לשמוע אתכן/ם!