הסכם הורים - מעונות מועצה מקומית קרני שומרון שנה"ל תשפ"ב (2021-2022)

אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדיכם למעונות הגיל הרך שמפעילה המועצה המקומית קרני שומרון. אנו משקיעים מאמצים רבים על מנת שילדיכם יקבלו יחס חם ואוהב, פעילות העשרה מותאמת גיל ומגוון פעילויות שייתרמו להתפתחותם. מעונות היום כפופים לנהלים והנחיות של משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, הרשות המקומית ופיקוד העורף, לכן ייתכנו שינויים בהפעלת המעונות ובגביית הכספים. אנו נפעל בהתאם להנחיות המחייבות שיתקבלו מעת לעת. המסמך שלפניכם נועד להסדיר את אופני ההתנהלות בין המועצה לבינכם ההורים. אנו מאחלים לכולנו שנה טובה, מעשירה ובטוחה.

שם המעון המועדף:
שם המעון המועדף: (חובה) שדה חובה

הסכם:

1. מועדי הפעלה: א. המעון יפעל בהתאם ללוח חופשות כפי שיפורסם ממשרד העבודה והרווחה ו/או עם שינויים של המועצה המקומית בלוח החופשות על פי נוהל שינויים בלוחות חופשות. ב. זמני הפעילות: ראשון עד חמישי בין השעות 7:00-16:00 . שישי בין השעות 7:00-13:00. ג. פעילות המעון בתחילת השנה בשלושת הימים הראשונים – קליטה והסתגלות הילדים: שנת הלימודים תחל ביום ראשון כ"א אלול, 29.8.21 (3 ימים המוחזרים במהלך חול המועד סוכות בהם אין פעילות במעון). 1. ילד ממשיך - יום לימודים מלא בהתאם ליכולתו של הילד. 2. ילד חדש - ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה: 11:00 , ביום השלישי עד השעה 12:00 ומהיום הרביעי יום מלא. * ייתכנו שינויים במתווה ימי הסתגלות בהתאם להנחיות והוראות משרד הבריאות והעבודה והרווחה . 2. שעות סגירת המעון: א. ההורים מתחייבים להוציא את הילד לא יאוחר ממועדים המפורטים בסעיף 1 ב'. ב. המועצה תחייב את ההורים בגין איחור בהוצאת הילד בסך של 30 ₪ על כל רבע שעה או חלק ממנה. ג. התשלום בגין איחורים יתבצע במחלקת הגבייה, דרך הוראת הקבע ובהתאם לדיווח של מנהלת המעון. הודעה על החיוב תימסר להורים. 3. שגרת קורונה: א. לאור התפשטות הקורונה, המעונות כפופים להנחיות ונהלים המתפרסמים מעת לעת. ייתכנו שינויים בהפעלת המעון, בגביית הכספים, בנוהלי כניסה ויציאה למעון ובהנחיות בריאותיות. אנו נפעל על פי ההנחיות המחייבות, אשר יובאו לידיעתכם, לרבות מצבי סגר, בידוד, שגרה חלקית ושעות הפעלה. ב. בהתאם להנחיות משרד הבריאות בתקופת הקורונה, נאסר על ההורים להיכנס לשטח הכיתות. ההורים נדרשים להיכנס לשטח המעון עם מסכות. על ההורים להישמע להנחיות מנהלת המעון בהתאם להנחיות משרד הבריאות. ג. בידוד: נאסר על הורה בבידוד או עם תסמינים להגיע לשטח המעון. בידוד במשפחת הפעוט, מחייב הקפדה על נהלי משרד הבריאות בדבר החזרה למעון בתום תקופת הבידוד. ד. במקרה בו יתגלה מקרה הדבקות במעון, נפעל ע"פ הנחיית משרד הבריאות, באשר לבידוד . 4. ארוחות במעון: במסגרת המעון יינתנו במהלך היום שלוש ארוחות בזמנים קבועים: 1. ארוחת בוקר בין השעות 8:30-9:00 2. ארוחת צהרים בין השעות 11:30-12:00 בהתאם לקבוצות הגיל. 4 פעמים בשבוע ארוחה בשרית, פעם בשבוע דג, ביום שישי ארוחה צמחונית. 3. פת מנחה לאחר קימה ממנוחת הצהריים. לתינוקות עד גיל שנה יינתן תחליף חלב שייבחר על ידי המעון, בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה. 5. הבאת והחזרת ילדים: האחריות לילד מצאתו מהבית ועד הגעתו למעון וכן מתום הפעילות עד הגעתו הביתה, תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם אחר מטעמם. יש לחתום על טופס "נוהל הבאת והחזרת ילד למעון"- נספח א'. 6. תשלומים קבועים: א. סכום התשלום עבור המעון הינו שנתי ומחולק ל- 11 תשלומים בכפוף לשכר הלימוד הנקבע ע"י משרד העבודה והרווחה לפי תעריף "תינוק" או "פעוט". עדכון על גובה שכר הלימוד יפורסם בתחילת שנת הלימודים וככל שיהיה עיכוב בעדכון שכ"ל יתבצע חיוב שכ"ל המעודכן לשנה נוכחית ולאחר מכן יתבצע עדכון רטרואקטיבי מספטמבר. תינוק= ילד אשר נולד החל מתאריך 1.6.2020. פעוט= ילד אשר נולד בין התאריכים 1.1.2019- 31.5.2020. * תינוק שישובץ בכיתת פעוטות, בהתאם ל" נוהל כיתה מעורבת", ישלם שכר לימוד של תעריף תינוק ויחתום על טופס "שיבוץ תינוק בכיתה מעורבת" – נספח ב' . ב. ההורים ישלמו במעמד הרישום: דמי הרשמה בסך של 133 ₪ ייגבו בהוראת הקבע המוגדרת במערכת ורק לאחר קבלת תשובה על קבלת ילדכם ממשרד העבודה והרווחה עם סיום ועדות קבלה . דמי רישום לא יוחזרו במידה וההורים מבטלים את ההרשמה. מקדמה בסך של 570 ₪ ע"ח שכר הלימוד תיגבה בהוראת הקבע המוגדרת במערכת במהלך הרישום וסכום זה יקוזז משכ"ל של ספטמבר. המקדמה תוחזר במקרה של ביטול רישום עד לתאריך 15.8.21. ג. שכר הלימודים ייפרע גם בהעדר הילד מהמעון עקב חופשה, מחלה או כל סיבה שהיא. לא יינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונה. היעדרות זו תחשב כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה אין החזר כספי. ד. כל ביטול לאחר 31.5.22 יחויב בתשלום שכר לימוד עד סוף השנה, למעט ביטול בגין עזיבת משפחות את היישוב. ה. במקרה ונאלץ לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם (חולה/ מבודד). נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן זיכוי מלא. ו. חריגה מסל השירותים תעשה בהתאם ל" נוהל חריגה מסל שירותים" employment.molsa.gov.il ( אתר משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ) במעונות המועצה מתקיימים חוגי העשרה ותפריט בשרי המשולמים ע"י ההורים, בתשלום חודשי ו/או חד פעמי למועצה. התוספת בגין תפריט בשרי בעלות 80 ₪ לחודש, תיגבה עבור כל ילד שגילו מעל שמונה חודשים. סל העשרה משתנה ע"פ גיל הילד: פירוט עבור התשלומים החד פעמיים: חוג לריתמוסיקה - לבוגרים ופעוטים 350 ₪ לשנה ספריית פיג'מה - לבוגרים ופעוטות העולים לגן בלבד 50 ₪ לשנה מתנות סוף שנה מסיבות וחגים – 65 ₪ לשנה מערכת נוכחות יומית-120 ₪ תכנית איתור וליווי התפתחותי – במסגרת התכנית נכנסות פיזיותרפיסטית, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת מצוות מפת"ח לתוך כיתות המעון לאורך השנה ונותנות הדרכה לצוות המעון כיצד לקדם את התפתחותם של הילדים באופן כללי ובאופן פרטני. במידת הצורך מפנות את ההורים להמשך טיפול בקהילה. עלות התכנית לכלל הילדים 82 ₪ לשנה. להלן סיכום הגבייה החד פעמית לפי גיל: בוגרים ופעוטות העולים לגן- 667 ₪ פעוטות- 617 ₪ תינוקות- 267 ₪ אופן גביית התשלומים: א. הגביה תעשה במחלקת הגבייה באמצעות הוראת הקבע בבנק או באמצעות הוראת קבע מכרטיס אשראי. ב. כל פיגור בתשלום יקנה למועצה את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד מההשתתפות בפעילות המעון, לאחר מתן התראה בכתב של 10 ימים מראש. ג. על ההורה לשלם שכר לימוד מלא עבור כל חודש עד לקבלת הדרגה ממשרד העבודה והרווחה, אם תתקבל. לאחר קבלת הדרגה ועדכון בדוחות משרד העבודה והרווחה אשר יגיעו לידי מחלקת הגבייה, ייערך חישוב מחודש ויקוזז החזר/ יתווסף תשלום מהתשלומים עתידיים. 7. תשלום בגין כניסת או עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים: א. הורים המעוניינים להוציא את ילדם מהמעון יעדכנו במייל את מנהלת המעון ומחלקת חינוך 30 ימים מראש לפני תאריך העזיבה המבוקש. ההורים יחויבו בתשלום עבור תקופת ההודעה מראש והילד זכאי להמשיך לקבל שירות במעון בתקופה זאת. ב. ילד המתקבל למעון לאחר תחילת שנת הלימודים, בין 1-15 לחודש יחויב בתשלום מלא של שכר הלימוד עבור אותו חודש. ילד המתקבל לאחר ה 16 לחודש ועד לסוף החודש יחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא. יחד עם זאת, לא יינתן סבסוד ממשרד העבודה והרווחה על כניסה למעון לאחר ה- 15 לחודש. ג. המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות להוציא ילד מהמעון מהסיבות הבאות: • הורים שאינם עומדים בהתחייבות כספיות למועצה. ובמקביל תוגש תביעה משפטית. • עקב קשיי תפקוד של המשפחה מול המעון. • אי שיתוף פעולה בגין צרכים מיוחדים של הילד. • בשל שיבוש שגרת החיים במעון והפרעה לצוות ולילדים. ד. ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, שלג, מלחמה וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת אלא אם נקבע אחרת בהנחיות משרד העבודה והרווחה. 8. בריאות הילדים: א. ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו. ב. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד – נספח ג' ולעדכן במשך השנה בכתב על כל שינוי במצב הבריאותי של הילד. ג. לפעוטות בגיל שלושה עד שישה חודשים - נדרש אישור רפואי המעיד על בשלות התינוק/ת לשהות במעון יום, בהתאם להנחיות האגף למעונות יום ומשפחתונים. ד. ילד הסובל ממגבלה כלשהי, מחלה כרונית וכד', מתחייבים ההורים לצרף אישור רפואי מפורט המציין כי הילד יכול להשתתף בפעילות המעון וכן, הנחיות מפורטות לטיפול. ה. הורים לילד הסובל מאלרגיה ימציאו אישור רפואי וחתום ע"י רופא אלרגולוג בצירוף טופס הצהרת הורים לילד אלרגני- נספח ד' . נהלי מחלות ילדים בשגרת פעילות המעון ושאינה מתייחסת לנהלי מחלות נגיף הקורונה ו. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים . ז. מנהלת המעון או בא כוחה רשאים לסרב לקבל ילד חולה למעון. ח. ילד שחלה בזמן שהותו במעון ההורים מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית. ט. ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים של המחלה. בשגרת קורונה- הנוהל הוא 48 שעות. יש להביא אישור רפואי לאחר היעדרות של 5 ימים ומעלה ברציפות, או לאחר אשפוז מכל סיבה שהיא. י. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול. יא. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על ההורים. יב. במקרה בו הילד נדרש לסייעת צמודה - באחריות ההורים לדאוג לכך. יג. ידוע לי כי אפעל בהתאם לנהלי משרד הבריאות ומשרד העבודה בכל הנוגע למחלות ילדים במעון המתפרסמים מעת לעת באמצעות מנהלת המעון. יד. אי הקפדה על אחד מסעיפים אלו הינה עילה להוצאת הילד מהמעון. 9. אבטחה: אבטחת המעונות נעשית בהתאם לדרישות משרד העבודה והרווחה, נכון להיום דרישות אלה אינם כוללות הצבת שומר בכניסה. באם נדרש לעשות זאת, יעשה הדבר על ידי ההורים באחריותם ובמימונם.בימים רגישים המועצה מתגברת נוכחות שמירה ואבטחה בהמלצת מחלקת הביטחון ובכפוף הוראות ראש המועצה. 10. שונות א. בכל מעון ייבחר וועד הורים שיהווה ערוץ תקשורת מייצג את כלל ההורים במעון ויעבוד בשיתוף פעולה עם מנהלת המעון ודואג לעדכן את ההורים בכל הדרוש. ב. במהלך השנה , בתהליך קליטה ותיאום מראש עם מנהלת המעון נכנסים למעון גורמים חינוכיים/ פיקוחיים/ נוער מתנדב וכד'. אנו פועלים בהתאם לנהלים. ג. ידוע לי שעלי לבצע רישום ותשלום למעון עד שבוע מיום קבלת תשובה חיובית ממשרד העבודה והרווחה או ממחלקת חינוך במועצה. במידה ולא אבצע רישום ותשלום עד שבוע מיום קבלת תשובה חיובית- לא יישמר מקום במעון עבור ילדי. ד. ידוע לי כי במידה ואני בעל/ת חוב במועצה, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה וכי תאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום למעון. 11. פיקוח והדרכה א. המעונות תחת פיקוח והדרכה של מדריכה חינוכית המבקרת במעונות וצופה באינטראקציות בין הצוותים החינוכיים לילדים, מלווה ומנחה את הצוות בנושאים שונים העולים במהלך שגרת היום. במסגרת חוזר זה הנכם מאשרים העברת מידע בין גורמים מקצועיים הרלוונטיים להתפתחותו התקינה של הילד. ב. מנהלת המעון בעלת ידע ונסיון מקצועי בהפעלת מעונות יום אשר למדה את הנושא והוסמכה לכך ע"י משרד העבודה והרווחה (או שהינה בתהליך ההסמכה). מנהלת המעון אחראית על התפקוד החינוכי והארגוני היום יומי, בניית מערכי פעילות שבועיים וחודשיים, בקרה על תפקוד הצוות החינוכי והמטבח ועל בריאותם הפיזית, הרגשית והנפשית של ילדי המעון. כמו כן אחראית מנהלת המעון על תקשורת שוטפת מול ההורים וגורמים נוספים. מנהלת המעון תקבל פניות הורים בנושאים שונים בשעות ובזמנים שיקבעו על ידה ויפורסמו להורי הילדים. ג. שיבוץ ילד בכיתה ייעשה על פי גילו ובהתאם להתפתחותו בכל היבטי ההתפתחות ובהתייעצות המדריכה הפדגוגית ומנהלת המעון. ייתכנו שינויים בשיבוץ במהלך השנה על פי שיקולי מערכת ובשל חוות דעת מקצועית של הצוות ובהתאם להתפתחות הילד. שיבוץ הילדים לכיתות המעון מתבצע בהתאם לנוהל משרד העבודה והרווחה ובהתאם ל"נוהל כיתה מעורבת". שיבוץ הצוותים החינוכיים ייעשה על פי שיקול דעת מקצועי של מנהלת המעון, המדריכה החינוכית ומחלקת חינוך. בהתאם לכך ובמקרים מיוחדים המועצה רשאית לערוך שינויים בהרכב הכיתות והצוותים החינוכיים במהלך השנה.

שימוש בתמונות של הילדים - ידוע לי כי במהלך השנה הילדים מצולמים בפעילויות מגוונות והתמונות משמשות לתיעוד התהליכים החינוכיים במעון ולצרכי הדרכה של הצוות החינוכי. אנו מעוניינים לפרסם תמונות של ילדיכם בוואטסאפ הכיתתי / המעון לצרכי שיתוף פעילויות במעון. נבקש את אישורכם:
שימוש בתמונות של הילדים - ידוע לי כי במהלך השנה הילדים מצולמים בפעילויות מגוונות והתמונות משמשות לתיעוד התהליכים החינוכיים במעון ולצרכי הדרכה של הצוות החינוכי. אנו מעוניינים לפרסם תמונות של ילדיכם בוואטסאפ הכיתתי / המעון לצרכי שיתוף פעילויות במעון. נבקש את אישורכם: (חובה) שדה חובה
Browser not supported
Browser not supported
Browser not supported
Browser not supported