הסעות לתלמידי חוץ תשפ"ד | 2023-2024

ביה"ס שעה שכונה כמות אוטובוסים חברה הערות
בני-חיל 7:40 רחבי הישוב 1 טיולי גבלים בימי ראשון איסוף בשעה 9:45
אולפנת להבה 7:40 קרני שומרון 1 טיולי גבלים בימי שלישי איסוף מתחיל בשעה 8:20
7:30 גינות שומרון 2
7:30 נווה מנחם 2
7:30 אלוני שילה 1
7:30 מעל"ש+אל-מתן 1 חל"פ  
אולפנת רבבה 7:20 גינות+קרני 1 טיולי גבלים אוספים חזור  את כל הבנות של קרני בשעה 15:30
7:20 נווה+אלונ"ש 1 חל"פ אוספים חזור את כל הבנות של קרני בשעה 17:10
תיכונים כפ"ס 6:30 נווה+גינות+מעלה 1 טיולי גבלים  
תיכונים הוד השרון 6:30 נווה+גינות+מעלה 1 טיולי גבלים  
צופה שרון 7:20 גינות+מעל"ש 1 חל"פ  
חצב + נופי החורש 7:00 נווה מנחם+גינות 1 חל"פ  
7:00 מעל"ש 1 חל"פ