התאמות נגישות פרטניות לתלמיד ולהורה

ההתאמות נגישות כוללות:

  1. התקנת מעלית נגישה בבניין מרכזי אחד, למעט לעניין גן ילדים.

  2. בניית תא שירותים נגיש אחד לנשים ואחד לגברים בקומת הכניסה בבניין המרכזי.

  3. הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה לבניין המרכזי, בין הבניין המרכזי למבנים הסמוכים ודרכי הגישה לחצר ולאולם הספורט ולרבות כבשים בדרכי הגישה.

  4. אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראייה ובשמיעה, לרבות התקנת אמצעי עזר ושירותי עזר.

  5. התאמות נוספות הנדרשות כדי לאפשר לתלמיד נגישות באופן סביר במוסד החינוך או בגן הילדים בו הוא לומד (כגון: התאמות טכנולוגיות).

בהתאם לתקנות החדשות שפרסם משרד החינוך ביולי 2018, תלמיד עם מוגבלות או הורה/אפוטרופוס עם מוגבלות זכאים להגיש בקשה להנגשה. הגשת הבקשה כוללת:

 טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותנפתח בחלון חדש - את הטופס יש לשלוח לרכזת הנגישות דרורה במייל: [email protected].

 זכאות להתאמות נגישות פרטנית לתלמיד והורהנפתח בחלון חדש - הנוהל המלא.

*על מנת להבטיח ביצוע התאמות נגישות פרטניות במוסד החינוך במועד, עומדת לרשותך האפשרות להקדים את מועד הרישום בעוד 15 חודשים וזאת על מנת לאפשר לנו, במועצה, ובמוסד החינוכי לבצע את ההתאמות בזמן.