כללי זהירות להתנהגות בטוחה בהסעות לבתי הספר והגנים

בעת ההמתנה לאוטובוס:

 •  יש להמתין לאוטובוס רק בתוך תחנת ההסעה
 •  בעת ההמתנה יש לעמוד על המדרכה, רחוק ככל האפשר מהכביש רק כאשר האוטובוס עצר לגמרי ועומד בתחנה אפשר להתקרב אליו

בעת העלייה לאוטובוס:

 •  יש להמתין עד שהאוטובוס נעצר על מנת לעלות עליו
 •  יש לעלות לאוטובוס בצורה מסודרת וללא דחיפות
 •  העלייה לאוטובוס תתבצע מהדלת הקדמית בלבד

במהלך הנסיעה:

 •  חובה לשבת במהלך הנסיעה
 •  אסור לעמוד או להסתובב באוטובוס במהלך הנסיעה
 •  אין להוציא ראש או ידיים מבעד לחלון, או להשליך ממנו חפצים או פסולת
 •  יש להימנע מרעש, צעקות, תיגרות, השלכות חפצים וכל פעולה שעלולה להסיח את דעתו של הנהג

בעת הירידה מהאוטובוס:

 •  יש להמתין עד שהאוטובוס עצר לגמרי ורק אז לגשת לדלת היציאה
 •  הירידה מהאוטובוס תתבצע מהדלת הקדמית בלבד, אלא אם כן יש בנסיעה מלווה מבוגר המפקח על הדלת האחורית
 •  יש לרדת מהאוטובוס בצורה מסודרת וללא דחיפות

אחרי הירידה מהאוטובוס:

 •  אם יש צורך בחציית כביש, יש להתקדם על המדרכה עד שניתן לראות את הנהג, לוודא כי הנהג מבחין בכם ורק אז לחצות את הכביש
 •  יש להימנע מחציית הכביש מאחורי האוטובוס, באופן שאינו מאפשר שדה ראייה מספיק
 •  רצוי להמתין עד שהאוטובוס יעזוב את התחנה, לוודא שהכביש פנוי ואז לחצות בבטחה
 •  

מה אוכל לעשות כהורה כדי לשמור על בטיחות ילדי?

 מומלץ כי ילדים עד גיל 9 ילוו על ידי אדם מבוגר או ילד מעל גיל 12 בדרך לתחנת האיסוף, בעת ההמתנה להסעה, בעלייה לאוטובוס, בעת הנסיעה, בירידה מהאוטובוס ובחציית הכביש.
הסבירו לילדיכם כי במקרה שדבר מה נופל להם בקרבת האוטובוס או מתחתיו, עליהם ליידע את הנהג על כך ורק לאחר מכן להרים את החפץ, כדי למנוע מצב שבו הנהג ייסע מבלי להבחין בילד.

מה נדרש מנהג המסיע תלמידים?

 •  במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני למתרחש בתוך הרכב ולמנוע התנהגות פרועה, הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב, השלכת חפצים בתוך הרכב או מבעד לחלון כד'.
 •  בתחנת היעד על הנהג לאפשר ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית, אלא אם כן יש בנסיעה מלווה מבוגר המפקח על הדלת האחורית.
 •  על פי תקנה של משרד התחבורה, במהלך העלאת תלמידים לאוטובוס או ירידתם ממנו, על הנהג להפעיל פנסי איתות מהבהבים כדי ליידע את הנהגים בכביש ולהגביר את בטיחותם של התלמידים.
 •  במידת האפשר, רצוי להוריד ולהעלות את הילדים בצד הכביש שבו נמצא בית הספר או הבית, כדי שלא יאלצו לחצות כבישים.
 •  איסוף התלמידים יתבצע בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או להוריד תלמידים במקומות מזדמנים.
 •  על הנהג לבדוק את הרכב בתום כל הסעה ולוודא שלא נשארו בו ילדים או חפצים. הדבר חשוב במיוחד בעת הסעת ילדים בגילאי גן וכיתות נמוכות, וכן ילדים עם מוגבלות.

 המלצות בטיחות לנהגי אוטובוסים ורכבי הסעה

מהן חובותיה של חברת ההסעה?

על פי תקנה של משרד התחבורה, החל מ-1 ביולי 2007 מחויבת כל חברת הסעות להתקין פנסי איתות מהבהבים בכל כלי הרכב המסיעים תלמידים. פנסי האיתות נועדו ליידע נהגים בכביש על עלייה או ירידה של תלמידים מהאוטובוס.

 •  החברה חייבת להיות בעלת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה.
 •  על החברה להעסיק קצין בטיחות בתעבורה, שקיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה;
 •  הסעת תלמידים תבוצע אך ורק ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוס, אוטובוס זעיר ציבורי, מונית וטיולית.
 •  רכב ההסעה חייב להיות במצב תקין ובעל מזגן תקין, אשר עבר את כל בדיקות הבטיחות הנדרשות ונמצא תחת פיקוח קצין בטיחות בתעבורה. משרד החינוך דורש כי הרכב יהיה בן 10 שנים לכל היותר.
 •  יש לוודא שברכב נמצאים כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה כגון ערכת מילוט, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.
 •  ילדים עד גיל חמש יוסעו רק במושבי בטיחות המתאימים לגילם, שהותקנו ברכב באמצעות חגורת הבטיחות.
 •  נהג המסיע תלמידים חייב להחזיק ברישיון להסעת ילדים. על פי תקנה 84, הרישיון חייב לשאת חותמת "רשאי להסיע ילדים".
 •  נהג המסיע ילדים נדרש להמציא תעודת יושר אחת לחמש שנים.