ימי פינוי בקרני שומרון

פינוי אשפה

ראשון ורביעי

 • גינות שומרון

שני וחמישי

 • מעלה שומרון
 • קרני שומרון
 • אל מתן
 • אזור תעשיה חיצוני

שלישי ושישי

 • נווה מנחם
 • אלוני שילה
 • רמת גלעד

פינוי גזם

ראשון ורביעי

 • גינות שומרון

 • מעלה שומרון

שני וחמישי

 • שכונת קרני שומרון
 • נווה מנחם
 • אלוני שילה
 • אל מתן
 • רמת גלעד
 • אזור תעשיה חיצוני (ימי חמישי בלבד)

לגבי הגזם, מספר דגשים:

 • משאית הגזם עוברת בימים אלו בשעות הבוקר, לכן את הגזם יש להוציא ערב קודם ועד השעה 06:00 בבוקר.
 • בשאר הימים בשבוע יש להניח את הגזם במתחמי הגזם הפזורים ברחבי היישוב בלבד.

פח כתום- אריזות למחזור

ימי רביעי - אחת לשבועיים

פח סגול- זכוכית

אחת לחודש וחצי

פח כחול-  מחזור נייר

אחת לחודש

קרטוניה

ימי רביעי

עסקים- אחת לשבוע

תושבים - אחת לשבועיים או אחת לשלושה שבועות (תלוי במצב הקרטוניות)

מיכלי פסולת אלקטרונית

בכל בי"ס יסודי, במבנה המתנ"ס ובמבנה המועצה. ישנם 2 מכלים לאיסוף בטריות ומוצרי חשמל קטנים.  

בחניית הקניון – מוצב מיכל למוצרי חשמל גדולים.

פעם בחודש איסוף מקבלן מהבתים למוצרים גדולים משתנה לפי דרישה תאריכים יפורסמו מראש

 החוק קובע שכל רכישה של מוצר חשמלי גדול  כמו מקרר וכו 1 שרכשתם המובילים של המוצר החדש  לביתכם מחויבים לאסוף את המוצר הישן שלכם למחזור.

מכלי איסוף בקבוקים פקדון  לתרומה

ניתן להניח בבי"ס רימון, בי"ס ברקאי, סניפי בני עקיבא, ישיבת ההסדר, הישיבה התיכונית, אלוני שילה – מתחם מחזור.