דרגה רמת הכנסה לנפש (לפי חודש פברואר 2016) פעוט פעוט תינוק תינוק
    12 חוד' תשלום 11 חודשי תשלום 12 חודשי תשלום 11 חודשי תשלום
1 ילדי מערכת הרווחה 476 519 620 676
2 ילדי מערכת הרווחה 559 610 728 794
3 0-2100 866 945 1071 1168
4 2101-2600 1036 1130 1314 1433
5 2601-3000 1243 1356 1576 1719
6 3001-3500 1087 1186 1430 1560
7 3501-4000 1472 1606 1924 2099
8 4001-4400 1625 1773 2092 2282
9 4401-4900 1732 1889 2239 2442
10 4901-5300 1827 1993 2344 2557
11 5301-6000 2070 2258 2695 2940
12 מעל 6000 2070 2258 2695 2940
13   766 836 971 1059
14   666 726 871 950

 

  • דרגות 1 ו –2 מיועדות לילדים המופנים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים בלבד!
  • דרגה 14 מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 2 ילדים השוהים במעון או משפחתון בעל סמל.
  • דרגה 15 מיועדת ל משפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן הכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 3 ילדים ומעלה השוהים במעון או משפחתון בעל סמל.

עלות חודשית מלאה לילד: 2,258 ש"ח.
עלות חודשית מלאה לתינוק: 2,940 ש"ח.