ראש הישיבה: הרב אייל הראל

קריאת כיוון

בע"ה שאיפתנו לעצב תלמיד בעל חוסן אמוני המציב את התורה כציר מרכזי בחייו ומכוון את מעשיו על פיה, בשילוב רכישת ידע ומיומנות בלימודים כלליים. מתוך שאיפה להצמיח הן תלמידי חכמים והן אנשי מעשה התורמים לחברה כולה.  והכל מתוך דרך ארץ שקדמה לתורה.

ייחודיות בית הספר

הישיבה משלבת לימוד גמרא בעיון ברמה גבוהה יחד עם לימודי תיכון ברמה טובה והכל מתוך יחס אישי וחם בין הצוות לבין התלמידים ובינם לבין עצמם. 

לימוד הקודש

בלימוד הגמרא בעיון הדגש הוא על לימוד  "אליבא דהילכתא" – החל מהגמרא והראשונים עד להלכה למעשה בימינו.  לימודי הבקיאות משלבים שיעורי מחנך וסדר ישיבתי בחברותות. הישיבה מציעה סדרי ערב כסדר רשות בו הילדים מוסיפים ועולים בקודש.

כמו כן מתקיימים חוגי קודש  בנושאים שונים כמו אגדות חז"ל, כתבי הרב קוק, "עולמות", חסידות וכתיבת סת"ם.

התלמידים מתוגברים בלימודי קודש נוספים הכוללים תנ"ך, אמונה, הלכה, ומוסר היוצרים מעטפת חינוכית תורנית. במהלך השנה מתקיימים מבצעים שונים כיתתיים ופרטניים, המדרבנים ללימוד גמרא, משניות ולימוד עצמי.

לימודי תיכון

אנו רואים את לימודי התיכון כחלק בלתי נפרד מבניין אישיותו של התלמיד, ומשתדלים לאפשר מגוון אפשרויות לתלמידים לפי רמתם ויכולתם.

חינוך חברתי-פנימייה

אנו רואים את המשך הפעילות החינוכית והתורנית בפנימייה. חלק גדול מעולמו הרוחני של התלמיד  נבנה ע"י חוויות כמו שבתות , חגים , טיולים, חוגים, פעילויות , וכדו' . צוות הפנימייה מלווה את התלמידים ומקיים איתם שיחות אישיות, כלליות ופעילויות חברתיות. וכמובן מהווה מענה לכל צרכי התלמיד.

אתר הישיבה