ביישוב קרני שומרון רבתי יש עשרים ותשעה גני ילדים , 27 גנים ממ"ד, 2 גני מ"מ.

מתוך כלל הגנים, פועלים שלושה גנים שפתיים וגן אחד על הרצף האוטיסטי, כלל הגנים משולבים עם גנים רגילים בתוכנית חברתית דידקטית. בנוסף, המועצה הכשירה חדרי טיפול בתוך הגנים השפתיים וכנ"ל בגן על הרצף האוטיסטי

בגנים בהם לומדים ילדי חובה, מתקיים יום לימודים ארוך (יוח"א) בהם הילדים מקבלים ארוחת צהריים חמה ושתי פעילויות של קרן קרב.

בגני טרום מתקיימת תוכנית הארכת יום בה הילדים מקבלים ארוחת צהריים וחג ספורט.

גני ילדים בקרני שומרון

שכונה שם הגן טלפון
גינות שומרון ממ"ד איתנים 07-920256
  ממ"ד אורנים 07-920256
  ממ"ד אופירה 07-920761
  ממ"ד דקל 08-828249
  ממ"ד חצב 07-920269
  מ"מ אלה  
  מ"מ ניצנים 07-920261
  ממ"ד גן נורית 07-720855
קרני שומרון ממ"ד אתרוג 07-941591
  ממ"ד הדס 07-929206
  ממ"ד ברוש 07-920206
  ממ"ד גפן 07-929121
נווה מנחם מ"מ פעמונים 07-920745
  ממ"ד פעמוני קסם 07-920745
  ממ"ד מיתר 07-941595
  ממ"ד שיר 08-803710
  ממ"ד כינור  
  ממ"ד הנבל  
  ממ"ד חלילים 07-736580
  ממ"ד צליל 054-7287286
  ממ"ד לחן 08-908636
  ממ"ד זמר 08-907272
  ממ"ד ספיר 07-920268
אלוני שילה ממ"ד אלון 052-6162460
  ממ"ד תמר 050-7256942
מעלה שומרון ממ"ד בסמת  
  ממ"ד אצטרובל 07-941258
  ממ"ד מעלה האורנים 07-920275


סל תרבות בגני הילדים

סל תרבות בגני הילדים, נבנה בתוכנית שנתית הכוללת חשיפה לתחומי תרבות שונים.

ועדות רב מקצועיות בגני הילדים

וועדה בין מקצועית, שנקבעה על פי החוק, לקביעת זכאות לילד בעל צרכים מיוחדים, לקבל שעות של חינוך מיוחד בגן רגיל.

ועדות זכאות ואפיון בגני הילדים

ועדה הקובעת על פי חוק, זכאות של ילד ללמוד במסגרת החינוך המיוחד

פרויקטים שמתנהלים בגני הילדים בקרני שומרון

בגנים מתקיימים פרויקטים בנושאים שונים: מעברים, זהירות בדרכים, אני והשוטר שלי, אורח חיים בריא, התוכנית הלאומית לילדים ונוער, הדרכת הורים, גן מוסיקלי..

לוח חופשות גני ילדים

על פי לוח משרד החינוך – לחץ כאן