מדור גני ילדים

ביישוב קרני שומרון רבתי יש עשרים ושלוש גני ילדים , 20 גנים ממ"ד, 3 גני מ"מ.

מתוך כלל הגנים, פועלים שלושה גנים שפתיים, שניים מתוכם משולבים עם גנים רגילים, בתוכנית חברתית דידקטית.

בגנים בהם לומדים ילדי חובה, מתקיים יום לימודים ארוך (יוח"א) בהם הילדים מקבלים ארוחת צהריים חמה ושתי פעילויות של קרן קרב.

בגני טרום מתקיימת תוכנית מילת בה הילדים מקבלים ארוחת צהריים חמה חוג של קלינאית תקשורת וספורט.

רשימת גני ילדים בקרני שומרון

סל תרבות בגני הילדים
סל תרבות בגני הילדים, נבנה בתוכנית שנתית הכוללת חשיפה לתחומי תרבות שונים.

גנים טיפוליים שפתיים בקרני שומרון
שלשה גנים שפתיים בקרני שומרון, שניים מהם משתלבים באופן יומיומי עם גנים רגילים.

חדרי טיפולים לגני החינוך המיוחד בקרני שומרון
המועצה הכשירה מבנה בצמוד לגנים ספיר אופירה ונורית לחדרי טיפולים

ועדות שילוב בגני הילדים
וועדה בין מקצועית , שנקבעה על פי החוק, לקביעת זכאות לילד בעל צרכים מיוחדים,לקבל שעות של חינוך מיוחד בגן רגיל

ועדות השמה בגני הילדים
ועדה הקובעת על פי חוק, זכאות של ילד ללמוד במסגרת החינוך המיוחד

פרויקטים שמתנהלים בגני הילדים בקרני שומרון
בגנים מתקיימים פרויקטים בנושאים שונים: מעברים, זהירות בדרכים, אני והשוטר שלי, אורח חיים בריא, התוכנית הלאומית לילדים ונוער, הדרכת הורים, גן מוסיקלי..

לוח חופשות גני ילדים

תוכניות מילת ויוח"א