מדריכי חתנים

מדריכי חתנים

הרב שי גרין- 052-8308462

הרב אלי גרין- 050-4084040

הרב רפי זיקרי- 052-2881147

הרב אסף ברנשטיין- 053-2233093

הרב ניר שקורי- 052-4295483

הרב כפיר בן שמחון- 054-4205395

הרב דוד מור יוסף- 050-2242025