מוסדות גבוהים

מדרשת שיל"ת

בית מדרש גבוה לבנות ונשים

ראש המדרשה הרב שי גרין

טלפון: 7451135, 052-4767179

המדרשה הוקמה בשנת תשס"ב באלוני שילה. מיקומה של מדרשת שיל"ת דווקא באלוני שילה מתוך הכרה בכך כי ישוב צעיר וחלוצי הרוצה לפרוח ולהתפתח די לו כי בבסיסו יקום מוסד חינוכי תורני כמדרשת שיל"ת. במדרשה קיימות תוכניות לימוד מגוונות וייחודיות: שנת מדרשה – "תורה לשמה", תוכניות המשך ושילוב, יום לימוד לנשים, תכנית הוראה, תוכניות לבנות שירות לאומי ימי עיון, ומסגרות של מעורבות קהילתית ענפה הבאה לידי ביטוי בתוכנית התנדבויות אינטנסיבית, בבית מדרש הפתוח לציבור הרחב ובחוברות "עלוני שילת". על אף גילה הצעיר, קנתה לה המדרשה בסייעתא דשמיא שם מצוין ונחשבת לאחת המדרשות הטובות ביותר בעולם המדרשות, גם ובעיקר, בגלל תוכניותיה החינוכיות המיוחדות, היחס המשפחתי החם והאישי של כל צוות המדרשה, הליווי, הייעוץ וההכוונה בנושאים רבים וחשובים, כדוגמת בניית הבית, הזוגיות, המשפחה וחינוך הילדים, הבנות קושרות במהלך לימודן במדרשה קשר אמיץ לבית המדרש ולרבנים, קשר המלווה ותומך בהן במהלך כל החיים.

לומדות במדרשה בכל שנה למעלה ממאה תלמידות בתוכניות השונות, כמאה נשים וצעירות במסגרת יום הלימוד לנשים. מדרשת שיל"ת מהווה מרכז תורני אזורי ואבן שואבת לנשים, צעירות ומבוגרות מכל הארץ אשר מעוניינות להעשיר ולפתח את עולמן הפנימי ומוצאות במדרשה את בית המדרש שלהן לחיים.

תכנית ההוראה במדרשה מאפשרת שילוב לימודים במכללת אורות עם לימודים ומגורים במדרשה (יש גם הסעות מהמדרשה למכללה).

כמו כן, קיימת אפשרות ללימודים באוניברסיטת בר אילן או מכללת אריאל. הלימודים במדרשה מוכרים ע"י המוסדות הללו.

קיים גם מסלול של שילוב שירות לאומי עם לימודים (ומגורים) במדרשה.

 

ישיבת ההסדר, קרני שומרון

שם המנהל:מר אלי כהן

טלפון: 7929145

פקס: 7929601

"כל שמעשיו מרובים מחכמתו חכמתו מתקיימת"

  דרכינו הלימודית- חינוכית בישיבה:

"לא ימוש ספר התורה  הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל". (יהושע א').

"ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם" (דברים ה')

המקורות של מצוות תלמוד תורה  מדגישים קשר בין הלימוד לקיום, בין בית המדרש למציאות לחיים.

ועמדו כבר חז"ל על כך ואמרו:

"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" (קידושין מ').

אמר רב אחא הלמד על מנת לעשות זוכה להקביל רוח הקודש מה טעם? למען תשמור לעשות וכו' ואין תשכיל אלא רוח הקודש" (מדרש רבה בחקתי ל"ה).

לימוד ומציאות:

בישיבת ההסדר קרני שומרון משתמשים בכלים הלימודיים העיוניים כדי לברר את ההלכה באופן שהתלמידים יוכלו לקים את מה שהם לומדים. וממילא ניתן גם דגש לנושאים אקטואליים.

הקשר בין הלימוד לבין המציאות קיים גם בתחום לימוד האמונה.  הישיבה מקיימת שעורי אמונה בספרים ונושאים בסיסיים, מתוך מגמה לתת תשובות לשאלות שהעולם המודרני מציב לפני האדם המאמין.

הקשר שבין הלימוד לקיום משפיע גם על יחס הישיבה להסדר הצבאי. כי כשם שהלימוד משפיע על הקיום, הקיום משפיע ומחזק את הלומד ואת שייכותו ללימוד כפי שנאמר במשנה באבות: "כל שמעשיו מרובים מחכמתו חכמתו מתקיימת" וכו'. (אבות פ"ג).

 תוכנית המשך:

הישיבה מקיימת תכנית המשך לאברכים השואפים להרחיב את לימודיהם בתורה, להכשיר את עצמם כרבנים, ולהשפיע מרוח השייבה על העם כולו בעצם קיומה הישיבה תורמת ומחזקת את ההתיישבות בשומרון. ובפרט משפיעה על קרני שומרון על ידי הקשרים שקיימים בין הישוב לישיבה.

לאתר הישיבה: http://www.karnash.co.il