הרב הלוי: 050-7613613

הרב גבאי שלמה: 052-7707134

הרב נחום דרוקמן: 052-8308334