טלפון לחירום: 09-7929222
טלפון לפניות מוניציפליות: 106 או 09-7929444

המועצה המקומית קרני שומרון מפעילה מערך ביטחון וחירום. תפקידי המערך בשגרה הם להבטיח את ביטחון התושבים ביישוב כולל פעילויות המועצה ומוסדות החינוך שבאחריותה, לשתף פעולה עם גורמי הביטחון האזרחיים בשמירה על הסדר והביטחון ולהיערך למצבי חירום אפשריים. בשעת חירום, תפקידי מערך החירום העירוני הם להעניק סיוע לגורמי החירום וההצלה (משטרה מד”א, כיבוי, צה”ל) לתת מענה לצורכי התושבים והמבקרים בו, באופן שיאפשר המשך שגרת החיים סבירה לתושבי היישוב, לעובדים, לבעלי העסקים ולמבקרים בה. המחלקה פועלת כגוף מבצעי ברוב תחומי העשייה ומספקת שירות הן לגורמים חוץ עירוניים (גורמי החירום וההצלה, מינהלים קהילתיים, תלמידים, הורים ותושבים) והן בעבודת מטה בתחומים רבים, שבהם ניתן שירות לגורמים בתוך המועצה.

 

טבלת אנשי קשר - מחלקת הביטחון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עוזי סולומון קב"ט המועצה 09-7929472 050-2510367 kabat@karneishomron.co.il
ניסים עזרא רבש"צ 055-6634676
קרין מדמון קב"ט מוס"ח 09-7929472 053-7284129 kabatitmosach@gmail.com