מחלקת פיקוח

פקח הרשות: צבי פרל

כתובת דוא"ל: zvi@karneishomron.co.il

כתובת: שד' רחבעם 1 (קניון השומרון), קרני שומרון
טלפון: 09-7940320, נייד : 052-6162419
פקס:   09-7940324

לתשומת ליבכם!

 קבלת קהל בתיאום מראש בלבד, ובין השעות 8:00 -12:00.

חניות נכים – הגשת בקשה