בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

בר ניקול
מנהל מחשוב, מערכות מידע ותקשורת