מידע שימושי לעובדים

כאן תוכלו למצוא את הזכויות והחובות העומדות לרשותכם עם עבודתכם ברשות.

שימו לב, על מנת לממש זכויות אלו, יש לפנות לאגף משאבי אנוש.

 

זכויות וחובות במקום העבודה

מידעון לעובדים

 

אגודות מקצועיות

פירוט אגודות מקצועיות