פר"ח להיפגש ולעוף על זה

עשייה חברתית  *  מגוון פרויקטים  *  שעות גמישות  * תשלום ישיר לחשבון הבנק  * תוספת מלגת פיס

 

מלגה דרך פר"ח, הפי"ס והמועצה המקומית

פר"ח בשיתוף מפעל הפיס והמועצה מזמינים סטודנטים להגיש מועמדות לפעילות חברתית בתמורה למלגתה בת 10,000 ₪

ההרשמה למלגה זו באתר פר"ח: www.perach.org.il

לפלאייר לחצו כאן

 

מלגת פיס דרך המועצה המקומית קרני שומרון- הרישום בתחתית העמוד

המלגות יוענקו לסטודנטים שהינם תושבי קרני שומרון לפחות שנתיים על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

המלגה מותנת במלגה חיצונית בסך 5000 ₪ ואסמכתא תשלום עד חודש מאי.

המלגות יוענקו לסטודנטים שגילם 18 שנים ומעלה.

המלגות יוענקו לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי (ראשון או שני) בארץ במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג.

תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה, ולומד לפחות בהיקף של 21 ש"ש לשנה (סה"כ השעות הסמסטריאליות בכל אחד מהסמסטרים בשנת הלימודים 2021/22).

מבקש המלגה הלומד לתואר שני לומד בהיקף של 12 ש"ש לפחות בכל סמסטר בשנת הלימודים 2021/22.

הסטודנטים ישתתפו בפעילות התנדבותית לרווחת הקהילה בתחומי חינוך, שירותים קהילתיים ,ספורט, נוער, צעירים ותרבות 100 שעות לפחות.

סה"כ מלגות עירוניות בשיתוף מפעל הפיס יינתנו ל-15 סטודנטים.

 

מסמכים שיש לצרף לכל בקשה: המסמכים יישלחו לאחר שייצרו עמכם קשר ממחלקת החינוך
  • טופס או בקשה אשר לא ילווה בכל האישורים הנדרשים, לא יידון בוועדת המלגות.
  • אישור לימודים הכולל, שנת לימודים, חוג לימודים, מס` שעות לימוד וגובה שכר לימוד לשנה אקדמית.
  • צילום תעודת זהות + ספח
  • אישור לשכת רישום האוכלוסין בתוקף על היות המבקש/ת תושב/ת העיר לפחות שנתיים, עדכני למועד הגשת המסמכים. מאתר משרד הפנים או מהחלקה לשירות התושב במועצה.
  • אישור תשלום שכר לימוד הכולל גובה שכר לימוד לשנה אקדמית.
  • קורות חיים.
  • צילום צ`ק או אישור ניהול חשבון הבנק (מאתר הבנק) – אליו יועברו התשלומים. (חשבון הבנק חייב להיות על שם מבקש המלגה).
  • אישור שירות לאומי /צבאי
  • מכתב אישי לוועדת המלגות - מכתב אישי בו מתאר הסטודנט ומספר על עצמו, נימוקים לקבלת מלגה והתייחסויות ייחודיות לוועדת המלגות במידה וישנם.
  • כתב הצהרה והתחייבות של מלגאי/ת למפעל הפיס חתום

 

מועד אחרון להגשת בקשה למלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס לשנת הלימודים תשפ"ב – 15 בנובמבר 2021 בשעה 12:00.

לא תינתן אפשרות להשלים מסמכים לאחר מועד זה.

 

היקף התנדבות:

140 שעות התנדבות, 70 שעות יבוצעו עד ליום 31.3.22, ו-30 שעות עד ליום 31.7.22

קבלת המלגה מותנית בביצוע מלוא השעות ובהבאת אסמכתא על מלגה נוספת בסך 5000 ₪ עד חודש מאי.

במהלך חודש מרץ 2022 יידרשו הסטודנטים להמציא אישור לימודים עדכני.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל: [email protected] , ניתן להשאיר מס` טלפון ליצירת קשר למתן התייחסות להבהרות.

 

בחירת תחומי תרומה לקהילה:

תחומי תרומה לקהילה יהיו במחלקת נוער וצעירים, בתי הספר, גני ילדים ומתנ"ס קיהלתי.

לאחר אישור הסטודנט יותאם לו מקום ההתנדבות.

 

לרישום ראשוני אנא מלאו את הפרטים הבאים:

תם הזמן למילוי טופס זה.