ליאור- מלמד בטעם מרוקאי: טלפון- 054-7944849

אלון יצחקוב - נוסח ירושלמי: טלפון- 052-6268882