מעון קרני שומרון
09-7920013
מעון קרני שומרון
09-7740452


לשאלות בדבר הרישום, נא לפנות במייל למעון
במעון מתחנכים 145 ילדים מגילאי שלושה חודשים עד שלוש שנים. המעון מתנהל בשלושה מבנים נפרדים אך על פי אותה תוכנית חינוכית.

הלמידה במעון על פי גישתה של מלכה האס תוך הדגשה על סדר יום קבוע, הקניית הרגלים והצבת גבולות ברורים אשר מקנים לילד בטחון בכל תחומי החיים.

במעון מתקיימים שעורי ריתמוסיקה, בימי שני וחמישי, עם המנגנת אוריה, לילדים בכיתות הבוגרים והפעוטות ולכיתת התינוקות הגדולים. הילדים נהנים מפעילות יומית בחדר כושר מאובזר (ג'מבורי) ומפעילות יומית בכיתה של: משחק מודרך, משחק חופשי, סיפור במפגש, הגשת חומרי אומנות ועוד. בנוסף, מתקיימת פעילות בחצרות (למעט בימים בהם תנאי מזג האויר אינם מאפשרים פעילות חוץ) – ארגז חול וחצר גרוטאות, חצר מתקנים וחצר גלגלים.  הפעילויות השונות מאפשרות מתן הזדמנות לילדים לפעול ולהתפתח קוגנטיבית, חברתית, רגשית ומוטורית.

בכיתות הבוגרים והפעוטות אנו מציגים נושאים נלמדים הקשורים לעולמם של הילדים ולעונות השנה בפינות הנושא.

עיקר הלמידה בגיל זה נעשית תוך כדי משחק. למשחק בגיל הרך חשיבות רבה ותרומה משמעותית להתפתחות תקינה. לא זאת בלבד שהוא הכרחי אלה שלא ניתן לדלג עליו כי הוא הדרך האפקטיבית ביותר וכמעט היחידה ללמידה משמעותית. לכן, הפעילות סביב הנושא הנלמד נעשית במשחק מודרך – לוטו, משחק זכרון וכו', במשחק חופשי עם תיבות פעילות המכילות פריטים הקשורים לנושא, בסיפור ובשיר ותנועה.

בכל נושא נבחר מספר מושגים אותם נרצה להקנות ולהעמיק וכמו כן מיומנויות אותן ברצוננו לחזק (מיון, התבוננות, שיתוף פעולה, התנהגות במצבים שונים ועוד).

הגשת חומרי יצירה – כל יום מתקיימת "פעילות יומית" – התנסות ולמידה בחומרים שונים: חומר חרסיתי ("חימר"), חול, שולחן מים, צבעי ידים, גירי שעווה ובצק. המפגש עם חומרים הוא מרכיב חשוב בהתפתחות הילד בגיל הרך.

היצירה של הילד בחומרים השונים מפתחת את כל תחומי ההתפתחות – הרגשי, השכלי, המוטורי והחברתי. יצירתו של אמן מבוגר מכוונת תוצאה, ולעומתו, הילד נהנה (ולמד) מעצם ההתנסות. מקורות היצירה הם בעיקר פנימיים

היצירה עבור הילד מהווה אחד האמצעים הראשוניים לביטוי חוויות, רגשות משאלות וגם מפתחת את הדמיון האישי.בשבילו יצירה אינה ניסיון להעתיק את המציאות, אלא, ביטוח לחווייתו במפגש עם המציאות. "יצירה" עבור הילד הצעיר היא יכולתו להפוך חומרים בלי שתכנן מראש או שהיה לו ידע מוקדם לגבי התוצאות, לתוצר צבעוני חדש ומפתיע.

תחושת היכולת לשלוט על גורמים מסויימים וליצור מהם משהו חדש. תחושת היכולת לפעול על גורמים מסוימים וליצור מהם משהו חדש, מעניקה לילד אמון ביכולתו, הנאה, סיפוק, בטחון ומוטיבציה להמשיך ליצור. רק אחרי שהילד לומד את תכונות החומר, הוא מתחיל לחשוב איך לנצל תכונות אלו.

יצירות ילדים מבטאות את היכולת המוטורית, את ההתפתחות הרגשית ואת היכולת המושגית ויש הפריה הדדית בין שלשתן.

המטרות החינוכיות שעליהן מבוססת עבודתנו במעון:

  • לספק את הסקרנות הטבעית של הילד.
  • לקרב את הילד למגוון רחב של חומרים וחפצים שונים.
  • לחדד את התפישה של הילד
  • לאמן את יכולתו של הילד להבחין בדומה ושונה.
  • לספק את הצורך של הילד להטביע את חותמו של סביבתו תוך תפעול ידני ויצירת שינויים בחומרים וחפצים.
  • לנצל באופן מרבי את שעות הערות של הילד לפעילות גומלין עם סביבתו.
  • להעשיר את מצבור הניסיונות של הילד, המאפשר לבנות מושגים על העולם.

קישורים לעיון נוסף: